JEZUS WYWALCZYŁ ZWYCIĘSTWO | World Challenge

JEZUS WYWALCZYŁ ZWYCIĘSTWO

Gary WilkersonApril 30, 2018

"Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się o życie swoje, co będziecie jedli albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie?... Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane" (Mat. 6:25 i 33).

Wielu z nas  żyje prawie że w świecie fantazji i pozorów. Wierzymy, że zostaliśmy uwolnieni. Zostaliśmy obmyci i odkupieni, uświęceni - czyści - i prowadzimy życie sprawiedliwe dla Boga. Przynajmniej tak myślimy i rozumiemy.

W rzeczywistości możesz mieć wątpliwości, które powodują pytania, "Czy naprawdę zostałem uwolniony?" Możesz mieć pewne zmagania i ponieważ to pytanie jest w twoim umyśle, modlisz się codziennie, "Panie, uwolnij mnie! Wyzwól mnie z tych więzów, z mocy grzechu, z przyzwyczajeń, uzależnień. Proszę, uwolnij mnie!

Z przyjemnością mówię wam, że sposób, w jaki widzisz swoje życie i w jaki sposób widzi je Ojciec, są różne. Prosisz, "Panie, zmień mnie!" chociaż już zostałeś zmieniony. ponieważ spotkałeś Jezusa Chrystusa i zostałeś obmyty przez krew Baranka. Kiedy zostałeś oczyszczony Jego drogocenną krwią, stałeś się wolny i teraz jesteś nowym stworzeniem. Nie musisz przychodzić do ołtarza, prosić i błagać w desperacji i poczuciu winy.

Kiedy Jezus mówi o "szukaniu najpierw królestwa Bożego i jego sprawiedliwości," On nas zapewnia, że wywalczył zwycięstwo dla nas. Nie ma strachu i potępienia, ponieważ On się nigdy nie zmienia. Dlatego kiedy przychodzisz do ołtarza, przychodź by Go wielbić i wychwalać za jego miłość i łaskę, ponieważ jesteś odkupiony.

Download PDF