KIEDY BÓG ZWLEKA Z ODPOWIEDZIĄ | World Challenge

KIEDY BÓG ZWLEKA Z ODPOWIEDZIĄ

Carter ConlonJuly 6, 2019

Cierpliwe czekanie, aż Bóg odpowie na naszą modlitwę, nie zawsze jest czymś, co lubimy. Wielu wierzących, szczególnie chrześcijan amerykańskich chce szybkiej odpowiedzi. Nasze ciało, tak, jak kultura wokół nas, chce natychmiastowej gratyfikacji. Jednak Bóg często działa w naszym życiu przez proces opóźnienia.

Pan jest zainteresowany dojrzewaniem naszej wiary -- sprowadzając w naszym życiu rzeczy, które uczą nas być bardziej podobnymi do Jezusa. Więc, jeżeli odpowiedź na modlitwy jest natychmiastowa, jest to dla nas korzystne. W taki sam sposób musimy zrozumieć, że Bóg często odwleka odpowiedź na nasze modlitwy dla naszej korzyści duchowej i fizycznej, a dla większej chwały Pana.

Pewien ojciec przyprowadził swojego, opętanego przez demony syna, do Jezusa, by go uzdrowił, kiedy próby uczniów, by go uwolnić, nie zadziałały. „Nauczycielu, przyprowadziłem do ciebie syna mego, który ma ducha niemego . . i mówiłem uczniom twoim, aby go wygnali, ale nie mogli” (Mar 9:17-18). Tłum był niezadowolony i zarzucali uczniom brak mocy, by uzdrowić to dziecko. Ojciec tego dziecka był już wykończony i zdesperowany, chcąc znaleźć pomoc dla swojego kochanego syna.

Boże opóźnienie w odpowiedzi na modlitwę miało wpływ na wszystkich w tej historii. Musimy zrozumieć, że kiedy Bóg odwleka odpowiedź na modlitwę, to możemy być pewni, że On działa w sercach wszystkich ludzi w tej sytuacji. Może uczniowie chwalili się, że mogą uwolnić to dziecko, nie z powodu swojej wiary, ale przypuszczając, że mogą robić to samo, co może Jezus. Jezus odpowiedział na modlitwę tego ojca, który miał choćby małą wiarę, że On może uczynić to, czego nikt inny nie był w stanie uczynić -- uwolnić jego syna.

Biblia mówi nam, że „Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie” (Jan 8:36). Czasami wystarczy tylko leżeć na plecach, podnieść jedną rękę i modlić się, „Jezu, Synu Boży, to wszystko, co mam.” A Jezus odpowiada, „To wszystko, czego ja potrzebuję!”

Carter Conlon dołączył do zespołu pastorów  kościoła Times Square w 1994r. na zaproszenie pastora założyciela, Dawida Wilkersona i został wyznaczony na głównego pastora w 2001r.

Download PDF