KOCHAĆ INNYCH DO ODNOWIENIA | World Challenge

KOCHAĆ INNYCH DO ODNOWIENIA

David Wilkerson (1931-2011)December 12, 2019

„ Jezus wziąwszy prześcieradło, przepasał się. Potem nalał wody do misy i począł umywać nogi uczniów i wycierać prześcieradłem, którym był przepasany” (Jan 13:4-5). Niektórzy gorliwi chrześcijanie idą za tym przykładem i mają nabożeństwa z „umywaniem nóg.” Chociaż jest to godne pochwały, należy zauważyć głębszą lekcję w tej praktyce. Właściwie, kiedy Jezus umył nogi uczniów, zapytał ich, „Czy wiecie, co wam uczyniłem?” (13:12).

Jezus dał nam przykład tego, czego najbardziej od nas oczekuje - „branie ręcznika.” Kilka lekcji możemy się nauczyć od naszego Pana, kiedy analizujemy to wydarzenie. Słowo mówi nam; „Służcie jedni drugim w miłości” (Gal 5:13), oraz „Ulegajcie jedni drugim w bojaźni Chrystusowej” (Efezjan 5:21). Często omijamy pewne prawdy w Biblii, ponieważ nie rozumiemy ich znaczenia, a czyniąc tak, nie korzystamy z ich mocy. Ilu z nas tak naprawdę wie, co to znaczy służyć jedni drugim w miłości? Jak powinniśmy ulegać jedni drugim w bojaźni Bożej? Kiedy lepiej zrozumiemy, co Jezus uczynił myjąc nogi uczniów, zrozumiemy pojęcie służenia i ulegania. To oznacza o wiele więcej, niż tylko przyjmowanie rozkazów od wyższych autorytetów. Raczej ta chwalebna prawda jest objawiona tylko w kontekście  „brania ręcznika.”

Inna lekcja, której Jezus uczył, kiedy umył nogi uczniów, to, jak uzyskać jedność w społeczności ciała Chrystusowego. Kiedy Piotr wzbraniał się, by Jezus mył jego nogi, Pan powiedział, „Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał działu ze mną” (Jan 13:8). Jezus pokazał swoje miłosierdzie i miłość poprzez obmycie uczucia niegodności, udręki i rozpaczy Piotra.

Obmywając brud z nóg uczniów, Jezus uczył również ulgi z powodu usunięcia grzechów. Dzisiaj wielu chrześcijan jest w tej samej kondycji, co Piotr, kiedy zostali pokonani przez grzech. Jeżeli chcesz być miłosierny -- by wziąć ręcznik i odnowić brata lub siostrę -- nie musisz znać szczegółów ich grzechu. Jezus nie pytał żadnego ze swoich uczniów, jak się pobrudzili, ale chciał tylko doprowadzić do ich oczyszczenia. Jego miłość do nich była bezwarunkowa tak, jak jest i dla ciebie. Taka też powinna być dla tych, do których podchodzimy z jego miłością.

Download PDF