KONFRONTACJA Z WROGAMI WIARY | World Challenge

KONFRONTACJA Z WROGAMI WIARY

Claude HoudeMarch 14, 2020

„Napominam, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. Wkradli się bowiem pomiędzy was jacyś ludzie, . .  bezbożni, którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę i zapierają się naszego jedynego Władcy i Pana, Jezusa Chrystusa” (Judy 3-4). Musimy rozsądzać, identyfikować, konfrontować i uczyć się przezwyciężać, i chronić się przed wrogami naszej wiary.

„A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Wszak jej zawdzięczają przodkowie chlubne świadectwo” (Hbr 11:1-2). Jest tylko jeden sposób na zachowanie dobrego świadectwa dla Chrystusa, a to przez odnowienie i obronę naszej wiary, Pomyśl, jak wróg chce wykraść, zanieczyścić i usunąć naszą wiarę. Biblia wyraźnie mówi, że „bez wiary nie można podobać się Bogu” (11:6).

Autor listu do Hebrajczyków podaje niesamowite słowo dla wszystkich młodych wierzących. Było ich tysiące i mieli patrzeć na starszych wierzących, jako wzory. „Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich. Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki” (13:7-8). Mówi, by „patrzeć na tych, którzy przynieśli im Słowo Boże i naśladować ich postępowania.”

Ci z nas, którzy chodzili z Panem, śpiewali, uwielbiali go i doświadczali jego wierności, mają być przykładem dla tych, którzy przychodzą. To jest zdumiewająca i pokorna odpowiedzialność. Młodsi w wierze mają naśladować naszego życia i widzieć, jak okazujemy wiarę w trudnościach i bólu, który przeżywamy.

Autor Listu do Hebrajczyków mówi, „Patrzcie na nich i naśladujcie ich przykładu!” Juda mówi, „Pilnie potrzeba tego, byście gorliwie walczyli o wiarę, gdyż bezbożni wkradli się niepostrzeżenie.” Żyjemy w czasach ostatecznych i musimy pozwolić Duchowi Świętemu, by nas uczył jak mamy żyć i rozsądzać te rzeczy, które mogą nas odciągać od Jezusa i powodować, byśmy się go zapierali.

Claude Houde jest głównym pastorem kościoła Eglise Nouvelle Vie (kościół Nowego życia) w Montrealu,w Kanadzie. Pod jego kierownictwem New Life Chuch rozwinął się od garstki ludzi do ponad 3500 w tej części Kanady, w której rozwija się niewiele kościołów Protestanckich.

Download PDF