KTO NAS URATUJE? | World Challenge

KTO NAS URATUJE?

Carter ConlonSeptember 28, 2019

„ Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu” (Hbr 4:16).

Bóg wzywa nas przed tron łaski nie wtedy, kiedy wszystko mamy poukładane, ale kiedy jesteśmy w potrzebie. Nie wzywa nas dlatego, że jesteśmy mocni, ale ponieważ wie, że go potrzebujemy i on pragnie dokończyć dzieło, które nam zlecił w tej generacji.

Niedawno w gazecie ukazał się artykuł o nieszczęściach, które obecnie dotykają świat, pod tytułem: KTO NAS URATUJE? Ludzie w naszym społeczeństwie zaczynają sobie uświadamiać, że mamy sztorm o niespotykanej skali, i rozlega się wołanie o pomoc.

Kiedy zaczynasz mówić o powrocie do modlitwy i pracy dla Boga, możesz napotkać sprzeciwy wroga. Nawet kruchość twojego własnego serca zwróci się przeciwko tobie, by cię zniechęcić: Twój czas już minął. Kiedyś Bóg cię powołał, ale odszedłeś od niego, a teraz jest już za późno.” Nie słuchaj takich głosów!

Ty i ja musimy się obudzić i zobaczyć godzinę, w której żyjemy, -- i być otwartymi na moc Bożą. Jeżeli postanowimy pozwolić Bogu, by manifestował swoją chwałę przez nas, nasze życie może mieć znaczenie w czasie, jaki nam pozostał. Dni przed nami będą ciemne, ale pamiętajcie, że naszym przeznaczeniem jest być miastem na górze, które jest widoczne. Nie ma bezpieczniejszego miejsca, niż być w rękach Bożych.

Bóg jest dobry, a jego miłosierdzie trwa na wieki. Bez względu na to, gdzie jesteś dzisiaj lub jak bezradnym lub beznadziejnym się czujesz, wołaj do Boga. Kiedy wołamy do Pana, nasze życie i świadectwo jest odnowione i w wyniku tego wielu innych znajdzie miłosierdzie Boże w Jezusie Chrystusie.

Carter Conlon dołączył do zespołu pastorów  kościoła Times Square w 1994r. na zaproszenie pastora założyciela, Dawida Wilkersona i został wyznaczony na głównego pastora w 2001r.

Download PDF