LEKARSTWO NA NIEWIARĘ | World Challenge

LEKARSTWO NA NIEWIARĘ

David Wilkerson (1931-2011)February 8, 2018

Jak szczery wierzący może znaleźć „lekarstwo” na niewiarę? Pomyśl jak uwolnić twoje serce od zwątpienia.

Zanieś każde zmartwienie i ciężar do Jezusa. – i pozostaw je tam na Jego ramionach!

„Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On ma o was staranie” (1 Pt 5:7). To jest Boże Słowo osobiście do ciebie: „Nie noś tego ciężaru ani godziny dłużej. Ja zatroszczę się o wszystko, co się stanie i jestem wystarczająco wielki, by to od ciebie zabrać.”

Ja jestem bardzo wdzięczny, że Bóg nigdy nie jest zestresowany i przeciążony. Jego ramiona mogą unieść ciężary wszystkich Jego dzieci równocześnie; właściwie to On nas namawia, byśmy włożyli wszystko na Niego. „Zrzuć na Pana brzemię swoje, A On cię podtrzyma! On nie dopuści, By na zawsze zachwiał się sprawiedliwy” (Psalm 55:23).

Sprawdź teraz swoją listę ciężarów i powiedz Bogu, „Ojcze, oddaję Tobie ten problem, to wyzwanie, tą relację.” I bądź w pełni przekonany, że On się zatroszczy!

Następnie wystartuj w pełnej wierze w zapisane Słowo Boże. Przyjmij wezwanie Pana, by żyć tym Słowem. „Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych” (Mt 4:4). Musisz być w stanie powiedzieć, „Będę żył i umierał przez Słowo Boże”!

„A temu, który was może ustrzec od upadku i stawić nieskalanych z weselem przed obliczem swojej chwały” (Judy 24). Pozwól Bogu wziąć na Siebie ciężar zachowania ciebie. Po prostu uwierz w Jego słowo i powiedz Mu, że postawisz na to swoje życie. Pokaż Mu, że ufasz każdemu słowu – i bądź błogosławiony!

Download PDF