MIŁOSIERNE RAMIONA CHRYSTUSA | World Challenge

MIŁOSIERNE RAMIONA CHRYSTUSA

David WilkersonJune 6, 2017

"Oto teraz jest czas właściwy; oto teraz jest dzień zbawienia" (2 Kor. 6:2, moje podkreślenie).

To przesłanie jest dla tych wszystkich, którzy odpadli czy odwrócili się od Pana. Według apostoła Pawła, który napisał ten werset, "Dzisiaj jest dzień miłosierdzia i łaski." Innymi słowy, jeżeli kiedyś planujesz uwierzyć, to ten czas jest teraz.

To oświadczenie Pawła jest zarówno zaproszeniem i ostrzeżeniem. Ostrzeżenie jest takie: "Nie bierzcie Bożej łaski na daremno. Nie lekceważcie, czy nie odrzucajcie Bożej oferty miłosierdzia. Odpowiedzcie na nią teraz, kiedy jest wam oferowana."

Jezus ostrzegał, że wielu wierzących odwróci się i oziębnie: "Ponieważ rozmnoży się nieprawość, miłość wielu oziębnie" (Mat. 24:12). Jego przesłanie jest jasne: Wielu z tych, którzy kiedyś byli gorliwi  dla Boga, odpadnie. Powoli zaczną ziębnąć duchowo, a niektórzy powrócą do starego, cielesnego życia.

To całe odstępstwo, jakie widzimy dzisiaj- odwrócenie się od wiary do niewiary - przychodzi wtedy, kiedy się tego najmniej spodziewamy. Raczej byśmy się spodziewali, że ludzie będą się przybliżać do Boga. Jesteśmy na początku tych dni "smutku", o którym Jezus mówił (zobacz Mat. 24:8). Nawet znane osobistości tego świata zgadzają się, że są to dni niewymownej bezbożności, nacechowane niekontrolowaną chciwością, coraz bardziej powszechną perwersją seksualną. Mnóstwo ludzi pogrąża się w różne nałogi, od narkotyków do alkoholu i pornografii.

Mam pytanie: Czy to jest czas, aby zaniedbywać dzień zbawienia? Absolutnie nie! Jeżeli kiedykolwiek naprawdę kochałeś i naśladowałeś Jezusa, ale teraz jesteś zimny i obojętny, to Duch Święty mówi do ciebie. Zaprasza cię, żebyś wrócił do miłosiernych ramion Chrystusa. Ze współczuciem namawiam cię, żebyś posłuchał co mówi Duch Święty.

Download PDF