MOC, ABY STAWIĆ CZOŁA NIEMOŻLIWEMU | World Challenge

MOC, ABY STAWIĆ CZOŁA NIEMOŻLIWEMU

David Wilkerson (1931-2011)June 8, 2018

„Gdyż Syn Człowieczy przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zginęło” (Łuk. 19:10). Chrystus powiedział, „Przyszedłem na ten świat z jednego powodu – aby szukać i zbawić zgubione dusze!” Ale to nie była tylko misja Jezusa, On to również uczynił naszą misją. „I powiedział im, 'Idźcie na cały świat i głoście ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Marka 16:15).

Jezus tu mówił do małej grupy wierzących – około 120 osób – którzy zebrali się w Górnej Izbie. Pomyśl o tym jak niemożliwe zadanie postawił przed nimi. W tamtym czasie Rzym panował nad światem, a Jezus polecił swoim naśladowcom, „Idźcie do Rzymu i powiedzcie dumnemu, egoistycznemu cesarzowi, że oprócz Mnie nikt nie może być królem. Ja panuję nad wszelkim stworzeniem! I idźcie do Aten, gdzie panuje pogaństwo i głoście, że Ja jestem jedyną drogą. Idźcie wszędzie, gdzie panują filozofie, starożytne religie, fałszywi bogowie i przesądy – i głoście Mój krzyż i zmartwychwstanie.

„Ponadto idźcie do obcych narodów, żyjcie wśród tych ludzi i uczcie się ich języków. Kładźcie ręce na chorych, wyganiajcie demony, głoście dobrą nowinę. Głoście moc i zwycięstwo zmartwychwstałego Zbawiciela!”

To było niesamowite wyzwanie. Pamiętajcie, Jezus mówił to do zwykłych, nieznaczących, niewykształconych kobiet i mężczyzn. Na ich barki składał przyszłość Swojego Kościoła. Wyobrażam sobie, że ta mała grupka wierzących czuła się oszołomiona, zastanawiając się jak Pan spodziewa się, że oni wykonają tę niemożliwą misję.

Nasze wyzwanie dzisiaj jest tak samo odstraszające. Biblia mówi nam, że każde następne pokolenie staje się coraz gorsze i nietrudno to zauważyć. Ale słowa Jezusa do tych bezradnych uczniów odnoszą się do nas dzisiaj: „Oto Ja posyłam do was obietnicę Mojego Ojca; ale wy pozostańcie w mieście Jerozolimie dotąd, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości” (Łuk. 24:49). Oddaj się teraz Duchowi Świętemu i zaufaj Jego prowadzeniu i mocy, żeby czynił te cuda poprzez ciebie!

Download PDF