MOC DO ZWYCIĘSTWA NAD CIAŁEM | World Challenge

MOC DO ZWYCIĘSTWA NAD CIAŁEM

David Wilkerson (1931-2011)August 23, 2019

„A krew ta będzie dla was znakiem na domach, gdzie będziecie. Gdy ujrzę krew, ominę was, i nie dotknie was zgubna plaga, gdy uderzę ziemię egipską” (2 Mojż. 12:13).

Noc Przejścia znalazła rodziny Żydowskie zamknięte w ich domach, oczekujące na opuszczenie Egiptu. Krwią baranka zostały skropione nadproża każdego domu, według polecenia Pana. Mieli obietnicę, „Ominie Pan te drzwi i nie pozwoli niszczycielowi wejść do domów waszych, aby zadać cios” (12:23). Może niektóre rodziny były zatrwożone, a inne się radowały, ale wszyscy byli jednakowo bezpieczni pod przykryciem krwi.

Wyzwolenie Izraelitów z Egiptu jest wyraźnym typem naszego wyzwolenia z grzechu i zniewolenia nim. „A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków” (1 Kor 10:11). „Dla przykładu” oznacza, że w ich zmaganiach możemy widzieć cienie naszych obecnych zmagań z sobą i grzechem. Ich Egipt jest naszym bezbożnym światem.

Izraelici zostali wyzwoleni z mocy Egiptu przez potężną rękę Bożą. „Gdyż ręką przemożną wyprowadził cię Pan z Egiptu” (2 Mojż. 13:9). Tak, jak krew ochroniła Izrael od sądu, tak krew Jezusa jest dla nas potężną ręką, która łamie moc grzechu w nas. Tak, grzech nadal jest, ale on nie panuje! Otrzymałeś przebaczenie, ale też masz dostęp do mocy, która przezwycięża ciało. To jest niesamowicie zachęcające słowo w obecnych dniach rozczarowań.

Chrystus przyjdzie po tych, którzy go oczekują, „Wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego” (2 Tym. 4:8). To rzadki przywilej być w gronie tych, którzy są przyozdobieni jak oblubienica, obmyci w krwi i oczekujący jego przyjścia!

Download PDF