MOC KRWI | World Challenge

MOC KRWI

David Wilkerson (1931-2011)January 9, 2020

Bez wątpienia krew Jezusa Chrystusa jest najcenniejszym darem, jaki nasz niebiański Ojciec dał swojemu kościołowi. Jednak niewielu chrześcijan rozumie jej wartość i siłę. Śpiewają o mocy krwi. Nawet takim hymnem Kościoła Zielonoświątkowego jest „O, jest moc, moc, zwycięstw pełna moc w świętej Baranka krwi” (Lewis E. Jones) Ciągle też „wzywamy krwi”, jako jakiejś mistycznej formuły ochronnej. Jednak niewielu chrześcijan może wyjaśnić jej wielką chwałę i korzyści i rzadko wchodzą pod jej moc.

Kiedy Chrystus napełnił kielich przy ostatniej Wieczerzy, powiedział, „Ten kielich, to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa” (Łk 22:20). Wspominamy tę ofiarę przy każdej wieczerzy. Jednak dla wielu chrześcijan to jest limit ich świadomości krwi Jezusa. Wiemy, że krew została przelana, ale nie wiemy o pokropieniu!

Pierwsza Biblijna wzmianka o pokropieniu krwią jest w 2 Mojżeszowej 12:22. „Weźcie też wiązkę hyzopu i zanurzcie we krwi, która jest w misie, i pomażcie nadproże i oba odrzwia krwią z misy.”  Póki krew była w misie, nie miała znaczenia; nie miała władzy nad aniołem śmierci. Musiało się nią pokropić drzwi, by spełniła swój ochronny cel.

Krew z 2 Mojżeszowej 12 jest typem krwi Chrystusa, która spłynęła z Golgoty. jeżeli Chrystus jest Panem twojego życia, to twoje podwoje drzwi -- twoje serce -- musi być pokropione tą krwią. To pokropienie jest nie tylko dla przebaczenia, ale też dla ochrony.

 Jezus kropi nas swoją krwią, kiedy przez wiarę przyjmujemy jego dokonane dzieło na Golgocie. Póki naprawdę nie uwierzymy w moc ofiary na Golgocie, krew Jezusa nie może mieć wpływu na nasze dusze! „Którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew jego, skuteczną przez wiarę” (Rzym 2:25).

Uwielbiaj Boga za drogocenną krew Jezusa: „Chlubimy się też w Bogu przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania” (Rzym 5:11).

Download PDF