MODLIĆ SIĘ WEDŁUG WOLI BOŻEJ | World Challenge

MODLIĆ SIĘ WEDŁUG WOLI BOŻEJ

Jim CymbalaDecember 14, 2019

„Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej; nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach” (Rzym 8:26).

Złożoność i trudności życia mogą nas przytłoczyć do tego stopnia, że nie znajdujemy słów do modlitwy. Nawet Apostoł Paweł przeżył takie dylematy; mówi o „naszych słabościach” i przyznaje, że „nie wiemy nawet jak się modlić.” Ale Duch Boży mieszka w nas, by pomóc nam modlić się ponad nasze ograniczone możliwości, gdyż „zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi” (Rzymian 8:27). Chociaż nie zawsze używamy inteligentnych słów, Duch pomaga nam w spełnieniu warunków proszenia według woli Bożej - to tajemnica każdej wysłuchanej modlitwy.  Musimy w to wierzyć i być otwartymi na dzisiejsze działanie Ducha Świętego

Za każdą osobę, która nie modli się z powodu źle rozumianej Bożej suwerenności, jest inna, która wiele się modli, ale z niewłaściwą motywacją. Dlatego Jakub dodaje ostrzeżenie: „Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności” (Jakuba 4:3).

Dzisiaj ludzie „wyznawają” rzeczy, które nigdy nie były obiecane wierzącym Nowego Testamentu, ignorując duchową siłę i łaskę, których ten świat desperacko potrzebuje. Pierwszym prawem modlitwy nie jest „wiara”, ale to, czy ta modlitwa jest zgodna z wolą Bożą. Nie zapominajmy, że Pan dalej siedzi na swoim tronie i rządzi całym wszechświatem!

Nawet chociaż czasem będzie trudno rozpoznać wolę Bożą, on nas nauczy, jak się modlić, jeżeli pokornie oczekujemy na jego prowadzenie. Dwie mocne obietnice mogą dać naszemu życiu modlitewnemu świeży start, byśmy mogli zacząć modlić się regularnie z ufnością:

  • „A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana” (Jakuba 1:5).
  • A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale, w Chrystusie Jezusie” (Filipian 4:19).

Niech Boże obietnice pobudzą twoje modlitwy, byś już nie bał się prosić i otrzymywać od niego.

Jim Cymbala założył Brooklyn Tabernacle z mniej niż dwudziestu członkami w małym, zaniedbanym budynku w trudnej części miasta. Urodzony w Brooklynie, jest od wielu lat przyjacielem Dawida i Garego Wilkersonów.

Download PDF