MODLITWA CHRYSTUSA ZA TYMI, KTÓRYCH KOCHA | World Challenge

MODLITWA CHRYSTUSA ZA TYMI, KTÓRYCH KOCHA

David Wilkerson (1931-2011)January 7, 2020

Bóg Ojciec wyznaczył swojego Syna Jezusa, by stal się najwyższym kapłanem dla nas w chwale. Jezus jest teraz w chwale - jako człowiek i Bóg - w naszym imieniu. Jest ubrany w szaty najwyższego kapłana i stoi przed Ojcem, orędując za nami.

Nic dziwnego, że Ojciec cieszy się, mając swojego Syna po swojej prawicy, ale Biblia nie mówi, że Jezus wstąpił do nieba dla Ojca. Nie mówi też, że wstąpił, by królować w chwale. Nie, Biblia mówi, że Chrystus wstąpił do nieba dla nas, jako najwyższy kapłan. „Chrystus. . . wstąpił do samego nieba, aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga” (Hbr 9:24).

Jan otrzymał wgląd w służbę Jezusa, jako Najwyższego Kapłana w chwale. Pisze, że Jezus pojawił się wśród złotych świeczników, reprezentujących kościół, i usługiwał wśród nich, ubrany w szczególny strój:  „Odziany w szatę do stóp długą i przepasany przez pierś złotym pasem” (Obj. 1:13).

2 Mojżeszowa pokazuje wspaniały obraz służby w przybytku i najwyższego kapłana. Ołtarz ze złota stał przed wejściem do Miejsca Najświętszego w świątyni. Na ołtarzu było kadzidło, palące się cały czas. Aaron, najwyższy kapłan, doglądał lamp i przycinał knoty każdego ranka i każdej nocy. Przez całą podróż Izraela po pustyni, ten złoty ołtarz zapełniał Miejsce Najświętsze obłokiem słodkiego zapachu kadzidła i ten zapach stale wznosił się ku niebu (patrz 2 Mojż. 30:7-8).

W Biblii kadzidło reprezentuje modlitwę, a stale palące się kadzidło w Miejscu Najświętszym reprezentuje  modlitwy Jezusa, kiedy był na ziemi. Jezus modlił się stale - rano i wieczorem, w samotności, na górach. Jan 17 jest w całości o modlitwie Jezusa za jego uczniami i za tymi, którzy uwierzą w niego, ale modlił się też o „tych którzy uwierzą we Mnie” (17:20). Co za wspaniała prawda - słowa Jezusa obejmują również mnie. On modlił się o nas nawet wtedy, kiedy chodził po tej ziemi w ciele.

Kochani, ta modlitwa, którą Jezus modlił się o nas, nie rozpłynęła się w powietrzu. Ona pali się na ołtarzu Bożym cały czas i Bóg przyjmuje modlitwy swojego Syna za każdym z nas. Nasze nawrócenie, nasze zbawienie, jest rezultatem modlitwy Jezusa. Alleluja!

Download PDF