MODLITWA INSPIROWANA PRZEZ BOŻEGO DUCHA | World Challenge

MODLITWA INSPIROWANA PRZEZ BOŻEGO DUCHA

Jim CymbalaApril 13, 2019

Paweł powiedział Efezjanom: „W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w Duchu” (Efezjan 6:18). Bardzo interesujący zwrot i obraz słowny – módlcie się w Duchu. Módlcie się w, poprzez i przez Ducha Świętego, który jest Bogiem!

Dodatkowo do tej wzmianki w Efezjan, jest jeszcze więcej: „Co mam więc robić? Będę się modlił w duchu i będę się też modlił ze zrozumieniem; będę śpiewał w duchu, ale też ze zrozumieniem” (1 Kor. 14:15). Zwróć uwagę, że Paweł się modli nie tylko swoim umysłem, ale też w duchu, pobudzony i zachęcony przez Ducha Bożego.

Gdzie indziej mógłby głównie działać Duch, jak nie w ludzkim duchu? Również, aby walczyć z tymi, którzy dzielą Ciało Chrystusowe, tymi, którzy postępują „tylko kierowani instynktem, a nie maja Ducha.” Juda powiedział swoim liderom, żeby budowali się w najświętszej wierze i modlili się w Duchu Świętym” (Judy 20, moje podkreślenie).

Te wskazówki dotyczące modlitwy inspirowanej przez Ducha Świętego mogą się niektórym wydawać jak emocjonalny fanatyzm. Uważają, że jest to dla „tych innych”, którzy zawsze głośno śpiewają i podnoszą w kościele ręce co sześć sekund. Mówią, ”Ja nie byłem tak wychowany w kościele.”

Bóg dał nam Biblię, żebyśmy mogli z modlitwą i pokorą badać jej głębię i doświadczać tego, co tam jest obiecane. Czy moc Ducha Świętego do zainspirowania modlitwy wyparowała gdzieś w następnych wiekach po księdze Dziejów Apostolskich? Czy dzisiaj Duch będzie nam mniej pomagał, szczególnie kiedy go najbardziej potrzebujemy? To nie jest podobne do miłosiernego Boga.

Jak możemy się modlić odważnie z wiarą jeżeli Duch Święty nam nie pomoże? Tylko wtedy, kiedy Duch nas prowadzi i inspiruje, wzniesiemy się na nowy poziom wytrwałej modlitwy. Wtedy warownie runą, nasi najbliżsi będą dotykani przez Bożą łaskę, a ludzie wokół nas będą wiedzieli, że Chrystus jest żywym Zbawicielem, a nie tylko jakimś teologicznym pojęciem.

Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwej. „Panie, naucz nas modlić się i niech to będzie modlitwa w Duchu Świętym.”

Jim Cymbala założył Brooklyn Tabernacle z mniej niż dwudziestu członkami w małym, zaniedbanym budynku w trudnej części miasta. Urodzony w Brooklynie, jest od wielu lat przyjacielem Dawida i Garego Wilkersonów.

Download PDF