MY SŁUŻYMY SPRAWIEDLIWEMU KRÓLOWI | World Challenge

MY SŁUŻYMY SPRAWIEDLIWEMU KRÓLOWI

David Wilkerson (1931-2011)March 15, 2019

Pan panuje nad wszelkim stworzeniem z majestatem i mocą. Jego prawo rządzi całym wszechświatem – całą przyrodą, każdym narodem i wszystkimi sprawami ludzi. On panuje nad morzami, planetami, ciałami niebieskimi i ich ruchem.

„Panuje w mocy swej na wieki. Oczy jego patrzą na narody” (Psalm 66:7). „Pan jest królem. Oblekł się w dostojność; Pan oblekł się i przepasał mocą . . Mocno stoi twój tron od dawna, Tyś jest od wieczności. Świadectwa twoje są godne wiary” (Psalm 93:1-2,5).

Te Psalmy zostały napisane przez Dawida, który składa takie świadectwo, „Panie, twoje świadectwa – twoje prawa, wyroki i słowa – są nieodwołalne. Są one całkowicie niezawodne.” Autor Hebrajczyków wtóruje temu mówiąc, że Boże Żywe Słowo jest wieczne i niezmienne (zobacz Hebr. 13:8).

Pomyśl o tym. We wszechświecie działają prawa, które decydują o tym jak ma wszystko działać, bez wyjątku. Pomyśl o prawie, które rządzi ruchem słońca, księżyca, gwiazd i ziemi. Te ciała niebieskie zostały wszystkie ustawione we właściwym miejscu, kiedy Bóg powiedział Słowo i od tego czasu są kierowane poprzez prawa, które również Bóg wypowiedział do istnienia.

Nowy Testament mówi nam, że ten wielki Bóg jest naszym Ojcem i że On się lituje nad swoimi dziećmi. „ Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu” (Hebr. 4:15). Bóg słyszy każde nasze wołanie: „ Sprawiedliwi wołali o pomoc, a Pan ich wysłuchał i uwolnił od wszelkich utrapień” (Psalm 34:18).

Jest również powiedziane, że Bóg jest sprawiedliwym królem, który sądzi według swojego prawa. Jego Słowo jest jego konstytucją, zawierającą wszystkie legalne dekrety, według których On panuje sprawiedliwie. Wszystko co istnieje jest sądzone poprzez Jego niezmienne Słowo – włączając w to jego dzieci!

Mówiąc prosto, możemy trzymać w swoim ręku Biblię i wiedzieć, „Ta Księga mówi mi kim jest Bóg. Ona opisuje jego atrybuty, naturę, obietnice i sądy. Jest to Jego kodeks postępowania, z jego ust, według którego On kieruje i rządzi.” Takiemu potężnemu Bogu służymy!

Download PDF