NADZIEJA DLA ZABŁĄKANEGO SERCA | World Challenge

NADZIEJA DLA ZABŁĄKANEGO SERCA

Gary WilkersonNovember 25, 2019

Atakują cię pokusy i zauważasz, że twoja odporność jest słabsza. Słowo Boże wydaje się mniej inspirujące, a twoje życie modlitewne jest słabe i anemiczne. Nawet twoja miłość do Chrystusa dziwnie maleje. Co się dzieje? Może popadasz w duchową letniość -- ale nie panikuj. Jest dla ciebie nadzieja! Zbawiciel działa w twojej sprawie, by wyrwać cię z duchowego otępienia i zapalić świeży ogień w twoim duchu.

Jak dobrze jest wiedzieć, że Jezus udostępnił oczyszczenie nie tylko dla gorących, ale i dla letnich i zimnych. On jest dostępny, by zmyć grzech z każdego z nas. Mamy nie tylko przebaczenie, ale Jezus przypisał nam swoją sprawiedliwość. Ważne jest, by każdy chrześcijanin sprawdzał, czy jego serce nie jest letnie -- będąc pewnym, że Duch Święty w nas daje nam moc nad grzechem.

 Niektóry oznaki letniego chrześcijanina, to: brak modlitwy; brak zainteresowania Słowem Bożym; nieposłuszeństwo, niewielkie zainteresowanie zgubionymi, zaniedbywanie spotkań z innymi wierzącymi.

Jezus mówi do letniego kościoła w Objawieniu 3:15-16: „Znam uczynki twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący! A tak, żeś letni, a nie gorący ani zimny, wypluję cię z ust moich.” Chrystus mówi to szczególnie o kościele w Laodycei, który był zadowolony ze swojej wiary. Ale jest to też wyraźne ostrzeżenie dla każdej generacji w kościele.

Chociaż Jezus miał niechęć do letniości, to jednak oferuje łaskę dla tych, którzy przyjmą jego ostrzeżenie. „Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na jego tronie” (3:20-21).

Jezus chce twojej pełnej uwagi! Nie lekceważ Bożej oferty, ale sprawdzaj swoje serce. Twoje serce jest dla niego cenne i on obiecał, że przyprowadzi cię z powrotem, jeżeli się zabłąkałeś.

Download PDF