NASZE CAŁKOWITE ZAUFANIE | World Challenge

NASZE CAŁKOWITE ZAUFANIE

David Wilkerson (1931-2011)January 4, 2018

Ludzie Boży muszą w tych dniach ostatecznych odpowiedzieć na ważne pytanie. Czy wierzysz, że Bóg może cię przeprowadzić, kiedy drżą fundamenty świata? Szatan ryczy jak wściekły lew i wszędzie jest zamieszanie, przemoc i niepewność.

Ci, którzy ufają Panu, skoncentrowani i ugruntowani w swojej ufności w Nim będą stali niewzruszenie i oglądali Boże zbawienie – z sercami i umysłami w zupełnym pokoju. Będą się cieszyli odpocznieniem, nieporuszeni przemocą i strachem i będą spać bez bojaźni z powodu warunków, które ich otaczają, radując się w nadziei!

Pan zapytał dwóch ślepych, którzy Go prosili, żeby się nad nimi zmiłował i uzdrowił, „Czy wierzycie, że mogę to uczynić”? (Mat. 9:28). Kiedy odpowiedzieli twierdząco, ich oczy zostały otworzone (zobacz werset 29).

I dzisiaj Pan pyta nas, „Czy wierzysz, że jestem w stanie ciebie poprowadzić i pokierować? Czy wierzysz, że nadal działam w twojej sprawie? Albo czy trzymasz ukryte myśli, że zapomniałem o tobie i zawiodłem cię?

Kilka wersetów z Pisma powinno dać wielką pociechę i pewność dla naszych serc:

  • „Ten kto zaufa Panu będzie bezpieczny” (Przyp. Sal. 29:25).
  • „Którzy ufają Panu są jak Góra Syjon, która się nie poruszy, ale stoi na zawsze” (Psalm 125:1).
  • „Ufajcie Mu zawsze wszyscy ludzie . . . Bóg jest schronieniem dla nas” (Psalm 62:8).

Boże Słowo jest pełne chwalebnych obietnic dla wszystkich, którzy Mu ufają! My nadal chcemy coś robić, rezygnować z czegoś, ofiarować, pracować i cierpieć. A przez cały ten czas On pragnie tylko naszego całkowitego zaufania. Jego Słowo mówi jasno. Bóg jest zadowolony tylko z naszej wiary: „A bez wiary nie można się podobać Bogu, bo ten kto przychodzi do Boga musi wierzyć że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają szczerze” (Hebr. 11:6).

Download PDF