NIEBEZPIECZEŃSTWO ŚWIECKOŚCI | World Challenge

NIEBEZPIECZEŃSTWO ŚWIECKOŚCI

David Wilkerson (1931-2011)May 9, 2019

Wiele głosów w kościele dzisiaj mówi, że chrześcijanie muszą okazywać nowy rodzaj miłości. Mówią o miłości, w której Biblijna prawda musi być czasami naginana. Według ich ewangelii nie jest potrzebna żadna osobista przemiana, kiedy człowiek przyjmuje Chrystusa. Nie jest też potrzebne upamiętanie. Raczej celem w prezentowaniu tej ewangelii jest po prostu złamanie wszelkich barier, które można by uznać za przeszkody dla osobistego przyjęcia Chrystusa.

Czy jest możliwe, że my jako chrześcijanie pozwoliliśmy, aby pełnia światłości Chrystusa została częściowo zaćmiona? Jezus ostrzegał przed niebezpieczeństwem, że nasza światłość może się stać ciemnością. „Jeszcze na małą chwilę światłość jest wśród was. Chodźcie, póki światłość macie, aby was ciemność nie ogarnęła; bo kto w ciemności chodzi, nie wie, dokąd idzie” (Jana 12:35). Według słów Jezusa, każde pragnienie akceptacji przez ten świat powoduje zaciemnienie naszego światła.

Można łatwo znaleźć akceptację w świecie. Ludzie będą cię nazywali przyjacielem, podziwiali, nawet kochali rodzaj ewangelii jaką głosisz. Jak? Dzieje się to wtedy, kiedy pozwalasz, aby drogi tego świata wkradały się do twojej duszy. Możesz odrzucić hańbę Chrystusową, przekonując siebie, że możesz się mieszać z ciemnością i nadal być światłością w tym świecie. Ale to nie działa!

Podczas Ostatniej Wieczerzy Chrystus powiedział swoim uczniom, ”Daje wam nowe przykazanie” (Jana 13:34). To nowe przykazanie nie dotyczyło metod ewangelizacji. On już im powiedział, że mają iść na cały świat i głosić ewangelię i zapewnił ich, że będą potrzebowali pomocy Ducha Świętego dla wypełnienia tego przykazania. A więc jakie było to nowe przykazanie? Jezus im powiedział, „Tak jak Ja was umiłowałem . . . i wy macie się nawzajem miłować” (13:34).

„Po tym poznają wszyscy, że jesteście moimi uczniami, jeżeli będziecie mieli wzajemną miłość” (13:35). Nasza miłość wzajemna w kościele musi być demonstrowana poprzez nasze uczynki; tylko miłość w działaniu zdobędzie uwagę zgubionego pokolenia. Zachęcam cię, proś Pana o chrzest miłości, abyś mógł usługiwać swoim chrześcijańskim braciom i siostrom a również przyprowadzać innych do Niego.

Download PDF