NIEWYPOWIEDZIANE WOŁANIE ZŁAMANEGO SERCA | World Challenge

NIEWYPOWIEDZIANE WOŁANIE ZŁAMANEGO SERCA

David Wilkerson (1931-2011)September 28, 2018

Psalm 56 jest przeznaczony dla tych, którzy zostali zranieni – czy to poprzez rodzinę, przyjaciół, czy słowa i czyny bezbożnych. Jest to Słowo dla tych, którzy kochają Pana, ale wylewają łzy i noszą ciężary, które wydają się rosnąć coraz cięższe z dnia na dzień.

Niektórzy wierzący budzą się każdy dzień pod chmurą strachu i rozpaczy. Mogą się czuć zdruzgotani i wystraszeni z powodu problemów finansowych. Inni przeżywają poważne walki zdrowotne i nieznośny ból, a jeszcze inni przeżywają smutek z powodu członków rodziny, którzy mają wielkie kłopoty, może są zbuntowani przeciwko Panu.

Posłuchaj błogosławionego Słowa Bożego skierowanego do ciebie w twojej godzinie potrzeby:

  • Psalm 56:4: Ilekroć lęk mnie ogarnia, w Tobie mam nadzieję”
  • Psalm 56:5:  Bogu, którego słowo wysławiać będę, Bogu ufam, nie lękam się; Cóż mi może uczynić człowiek?
  • Psalm 56:9: Tyś policzył dni mojej tułaczki, zebrałeś łzy moje w bukłak swój. Czyż nie są zapisane w księdze twojej?
  • Psalm 56:10:  Wtedy cofną się wrogowie moi, gdy zawołam: To wiem, że Bóg jest ze mną.
  • Psalm 56:14:  Boś od śmierci ocalił duszę moją, nogi moje od upadku, abym chodził przed Bogiem w światłości życia?

To są namaszczone Słowa od Ducha Bożego. Pan wie wszystko o twoich zmaganiach i bólu. On zna każdy szczegół twojej sytuacji i słyszy nawet te niewypowiedziane wołania twojego złamanego serca.

Posłuchaj tych słów, które zostały nam dane: „Ilekroć lęk mnie ogarnia, w Tobie mam nadzieję.” Pan usłyszał twój płacz i modlitwy i nawet teraz On wykonuje tajemne, niewidzialne dzieło wybawiające. Zanim zobaczysz odpowiedź, On ci okaże miłosierdzie i da siłę.

Download PDF