OŻYWIONY PRZEZ DUCHA BOŻEGO | World Challenge

OŻYWIONY PRZEZ DUCHA BOŻEGO

David Wilkerson (1931-2011)October 29, 2019

Ci, którzy trzymają się niezachwianej wiary, mogą oczekiwać chwalebnej manifestacji Chrystusowej mocy zmartwychwstania. Tylko ty i Pan będziecie znali wszystkie tajemne działania, ale on cię zadziwi; on cię zaskoczy; on pokaże ci swoją chwałę.

Obecną wielkość Chrystusa można podsumować jednym potężnym wersetem: (W nim było życie.” (Jan 1:4). On kiedyś -- i teraz -- zasila życie. Jezus był stale odnawiany, czerpiąc z tajemnego rezerwuaru, który nigdy się nie wyczerpał. Nigdy się nie zniechęcał tłumem napierającym na niego i jego cierpliwość nigdy się nie zmniejszyła.

Kiedy Jezus kazał uczniom oddalić się na chwilę odpoczynku, udali się na ustronne miejsce po drugiej stronie jeziora. Tam też czekał tłum. Ale on nigdy nie powiedział, „O, nie! Znowu ten tłum z głupimi pretensjami i  pytaniami. Czy to się kiedyś skończy?” Zamiast tego, kiedy zobaczył tłumy, był poruszony współczuciem. Był ożywiony przez Ducha i działał dalej. Chociaż miał ciężkie dni zmagań i noce spędzone na modlitwie, ciągle miał czas dla małych dzieci.

W chwili zmęczenia Jezus zatrzymał się na odpoczynek przy studni, ale pewna zagubiona kobieta potrzebowała pomocy i on został ożywiony. Jego uczniowie znaleźli Mistrza odprężonego i odświeżonego! „Ale On rzekł do nich: Ja mam pokarm do jedzenia, o którym wy nie wiecie” (Jan 4:32). To jest tajna energia zmartwychwstałego życia!

Dzisiejsi wierzący mają obietnicę tego samego, ożywiającego życia Chrystusa. „A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, tedy Ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was” (Rzym 8:11).

W Piśmie wyraźnie widzimy, że Duch Święty mieszka w nas, by przynieść nam trwałe życie. Bóg dał jego energię do naszych śmiertelnych ciał i daje nam fizyczną siłę: „I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił” (Kolos 2:13).

Dzięki Bogu za obecną wielkość naszego Pana Jezusa Chrystusa! Weź to przez wiarę i chodź w mocy zmartwychwstałego życia!

Download PDF