OBIECANE WYLANIE | World Challenge

OBIECANE WYLANIE

David WilkersonNovember 8, 2016

Jestem przekonany, że Pan próbuje dotrzeć do Swojego ludu tak, jak nigdy dotąd.

" Czego od wieków nie słyszano, czego ucho nie słyszało i oko nie widziało oprócz ciebie, Boga działającego dla tego, który go oczekuje" (Izajasz 64:4, moje podkreślenie).

Kto otrzyma to obiecane wylanie? Ci, którzy oczekują na Niego." Użyte tutaj słowo oczekują znaczy "wiązać razem," "zbierać razem." W tym przypadku lud Boży jest zbierany i wiązany razem w jednym celu: aby On zstąpił w Swojej obecności i stopił wszystkie serca.

Już są dowody, że Bóg rozdziera niebiosa i zstępuje na dół przez Swojego Ducha:

Wzrastający głód Jego w ciele Chrystusa
Przełom zadowolenia pomimo tego, że wszystko wygląda bardziej ponuro.

Jednym z najpewniejszych dowodów na to, że Duch Święty zaczął działać w nadprzyrodzony sposób jest duch radości wyzwalany w Bożych ludziach, który powoduje, że wielbią Go tryumfalnie w najciemniejszych chwilach.

" Wychodzisz na spotkanie tych, którzy czynią sprawiedliwość i o twoich drogach pamiętają" (Izajasz 64:5).

Ta radość będzie źródłem naszej siły w nadchodzących czasach. Nasza misja otrzymuje raporty z całego świata, które opisują jak kościół przeżywa nadnaturalną radość w najgorszych warunkach. To się również dzieje wśród zwykłych chrześcijan, którzy modlili się, aby Pan ich poruszył. Ich góry strachu topią się jak wosk i teraz oni wykrzykują z radością.

Download PDF