OBROŃCA | World Challenge

OBROŃCA

Claude HoudeMarch 26, 2016

Biblia opisuje szatana, jako oskarżyciela braci. W Objawieniu 12:10 czytamy, że szatan „oskarżał wierzących przed Bogiem we dnie i w nocy.” Kiedykolwiek w Biblii występuje szatan, ktoś jest oskarżany.

w formie węża jest w 1 Mojż. i widzimy, że Adam i Ewa okrutnie się wzajemnie oskarżają. Ludzie w Starym Testamencie szemrali, a wtedy dotknęły ich plagi i apostoł ostrzega: „Nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali, i poginęli z ręki Niszczyciela. A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu” (1 Kor 10:10-11).

„Jego zamysły bowiem są nam dobrze znane” (2 Kor 2:11). Piotr „oskarżał” Pana, a Jezus mu odpowiedział, „Idź precz ode mnie, szatanie, bo nie wiesz, z jakiego ducha przemawiasz” (patrz Mk 8:33). Ten duch oskarżyciela jest rzeczywisty i strasznie aktywny w naszym świecie obecnie. Mężowie oskarżają żony, nastolatki oskarżają swoich rodziców, narody i całe regiony tego świata są rozdzierane przez jakąś grupę, nacjonalizm, kolor lub klan, bez końca oskarżając i atakując siebie wzajemnie.. Wierzący i liderzy zwalają winę na pastorów, a kaznodzieje narzekają jedni przed drugimi, „Dzisiejsi wierzący nie są tacy, jak kiedyś.” To jest duch oskarżyciela. Jednak możesz wybrać inne życie. Możesz zawołać, Ojcze, napełnij mnie wiarą i nowym objawieniem Ducha Obrońcy.”

Biblia uczy, że „mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy., bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi. (Patrz 1 Jan 2:1 i Hbr 7:25).

Możemy również być napełnieni i żyć w Duchu, który się modli, wstawia za nami, stoi z nami, kocha i przebacza. Każdego dnia mamy wybór: podziały lub przyszłość; odrzucenie lub odnowienie; burzenie lub budowanie; ranienie lub uzdrawianie, być zgorzkniałymi lub błogosławić; uwalniać lub poniżać; małostkowość lub moc; moja racja i  awans lub Jego autorytet; oskarżyciel lub Obrońca!

 

Claude Houde jest głównym pastorem kościoła Eglise Nouvelle Vie (kościół Nowego życia) w Montrealu,w Kanadzie. Pod jego kierownictwem New Life Chuch rozwinął się od garstki ludzi do ponad 3500 w tej części Kanady, w której rozwija się niewiele kościołów Protestanckich.

Download PDF