OCHRANIANY PRZEZ DUCHA | World Challenge

OCHRANIANY PRZEZ DUCHA

David WilkersonMarch 8, 2016

 Może zastanawiasz się tak, jak ja kiedyś, „Jak mogę być pewien, że słyszę głos Ducha Świętego, a nie jakiś inny?”

Po pierwsze, Duch Święty nie może i nie będzie rządził żadnym wierzącym, kto nie jest całkowicie poddany Jego woli. Duch mówi do tych, którzy są gotowi i posłuszni Jego głosowi. Jeszcze coś mnie zastanawiało, kiedy myślałem o chodzeniu w Duchu. Jeżeli chodzenie w Duchu obejmuje całkowite zaufanie w słyszenie Jego głosu i prowadzenie przez ten głos, jak możemy być uchronieni przed zwiedzeniem? Jak możemy wiedzieć, że słyszymy głos Ducha, a nie nasz własny, lub nawet od diabła?

Jestem przekonany, że wielu chrześcijan zwątpiło w słuchanie Ducha z powodu złych doświadczeń z przeszłości. Zastanawiają się, „Skąd mogę wiedzieć, czy tym razem to mówi Duch  Święty? Myślę, że ostatnio słyszałem to wyraźnie, ale okazało się, że to wcale nie było od Niego. Poczułem się oszukany.” Inni odrzucili to z powodu dziwacznych błazeństw tych, którzy wszędzie mówią, „Bóg mi powiedział to, Bóg powiedział mi tamto.”

Ta ważna sprawa wymaga od nas jednego empatycznego „amen” dla zaufania Bożej obietnicy ochrony. Paweł wskazuje, że takie zaufanie wymaga aktu wiary: „A przede wszystkim, weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego” (Ef. 6:16). To jest obietnica od Pana, że On nas ochroni od zwiedzenia i błędu.

Głos szatana ciągle wykrzykuje różnego rodzaju oskarżenia przeciwko nam. Jedynym sposobem, by zatrzymać te ogniste strzały, jest powrót do obietnicy, którą Bóg nam dał: że żadna broń ukuta przeciwko nam nic nie wskóra (patrz Izaj. 54:17). Broń szatana obejmuje potępianie i kłamstwa, ale Duch  Święty jest wierny i wszystkie je ujawni. Głos nieprzyjaciela będzie skłaniał cię do działania impulsywnego, bez sprawdzania tego w Słowie Bożym, ale każde słowo Ducha będzie potwierdzone przez Biblię.

Download PDF