ODPOWIEDŹ WIARY | World Challenge

ODPOWIEDŹ WIARY

David Wilkerson (1931-2011)December 11, 2019

Może przeżywasz najgorszy sztorm w swoim życiu - finansowe zmagania, kłopoty w biznesie, pomówienia, problemy rodzinne lub osobistą tragedię. Niepokój nie pozwala ci w nocy spać i wisi nad tobą chmura. Kiedy się budzisz, ten ból dalej jest i wołasz, „Boże, jak długo pozwolisz jeszcze  przez to przechodzić? Kiedy to się skończy?”

Popatrzmy przez chwilę na przeżycia Izraela w Refidim: „I wyruszył cały zbór synów izraelskich na rozkaz Pana z pustyni Syn i szli od postoju do postoju. I rozłożyli się obozem w Refidim, gdzie lud nie miał wody do picia. . . Ale lud miał tam pragnienie” (2 Mojż. 17:1, 3). Pismo pokazuje, że Bóg poprowadził Izraela do najbardziej suchego miejsca na całej pustyni - bez strumienia, bez studni, żadnego śladu wody -- i pozwolił im, by byli spragnieni. Ludzie narzekali przed Mojżeszem, ale Bóg miał plan! On nie miał zamiaru pozwolić im, by poumierali; miał źródło wody, które przygotował dawno przed nimi.

Dlaczego Bóg tak zrobił? On czekał na odpowiedź wiary z Izraela. Mówił, „Ja was przeprowadziłem przez to wszystko, ale wy nie chcecie się niczego nauczyć. Czy teraz mi zaufacie?”

Obecnie wielu chrześcijan jest doświadczanych z powodu braku pracy. Ich oszczędności się kurczą i sytuacja wygląda beznadziejnie. Inni przechodzą różne formy cierpień. To nie jest łatwe. Ci wierni, targani niepokojami ludzie przychodzą do kościoła i podnoszą ręce w uwielbieniu do Pana. Uśmiechają się, przytulają braci i siostry w Chrystusie, ale przeżywają straszny ból i niepewność.

Kochani, jednym z powodów dlaczego twoje doświadczenie trwa tak długo jest to, że Bóg chce, byś przychodził do niego w dziecinnym zaufaniem i pewnością. Kiedy przychodzi duchowa susza, Bóg chce, byś patrzył na niego: „Błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego ufnością jest Pan!” (Jeremiasz 17:7). Jeżeli położysz swoją zupełną ufność w jego Słowie i jego wierności, Bóg obiecał cię błogosławić -- a on nie może kłamać!

Download PDF