ODRZUCAJĄC TWOJE OSTATECZNE BOŻKI | World Challenge

ODRZUCAJĄC TWOJE OSTATECZNE BOŻKI

David Wilkerson (1931-2011)August 22, 2019

Jabbok, miejsce gdzie Jakub walczył z Bogiem i całkowicie się poddał, przedstawia miejsce, gdzie chrześcijanie prowadzą swoje prywatne wojny. Tam nie ma doradców, przyjaciół ani pomocników -- tylko ty i Bóg. W Jabbok Jakub porzucił swojego ostatniego bożka i odniósł największe zwycięstwo. Tam otrzymał nowy charakter i nowe imię -- Izrael.

„Ale wstawszy tej jeszcze nocy, . .  przebył bród Jabboku” (1 Mojż. 32:22). Jabbok znaczy „miejsca przejścia”, ale oznacza również zmaganie, opróżnienie. Chwalebna prawda objawiona w tym miejscu ma wielkie znaczenie dla nas dzisiaj. To tam ludzie Boży odkrywają sekret mocy nad każdym uprzykrzonym grzechem. To reprezentuje kryzys na śmierć i życie, który prowadzi do absolutnego poddania się.

Wiemy o dwóch przeprawach - Morze Czerwone i Rzeka Jordan. Przekroczenie Morza Czerwonego reprezentuje nowy start, wyjście z tego świata, „otrzymanie zbawienia”. Przekroczenie Jordanu reprezentuje decyzję, by iść z Panem, czytać jego Słowo, świadczyć, wzrastać w Chrystusie i otrzymać pełnię Ducha Świętego.

Ale jest jeszcze więcej -- trzecie przekroczenie, to przejście do miejsca prawdziwego odpocznienia w Bogu. Nie może być chwalebnego zwycięstwa nad sobą i grzechem, póki nie przejdziesz przez twój osobisty Jabbok. Wielu napełnionych Duchem, prowadzonych Duchem wierzących nigdy nie poznało prawdziwego odpocznienia w Bogu z powodu ukrytego grzechu lub niewiary. Bóg powiedział o Izraelu, „Nie mogli wejść z powodu niewiary” (Hbr 3:19).

Nasz Pan chce nas zmienić w nowych ludzi, z czystymi sercami i rękami. Nasz osobisty Jabbok jest miejscem, gdzie Pan słyszy nasze wołanie w rozpaczy i dotyka nas tak, jak dotknął Jakuba. Podczas walki Jakuba z Panem, jego biodro zostało wytrącone ze stawu i Pan celowo go osłabił, ale odniósł on odniósł chwalebne zwycięstwo. Tak samo może być z tobą. On może uszkodzić twoje ludzkie wysiłki i spowodować, że będziesz utykał. Ale twoje poddanie się przyniesie ci zwycięstwo, gdy będziesz całkowicie polegał na twoim Wyzwolicielu.

Download PDF