ODWAGA BY STAWIĆ CZOŁA WROGOWI | World Challenge

ODWAGA BY STAWIĆ CZOŁA WROGOWI

Carter ConlonDecember 7, 2019

Kiedyś Jezus powiedział, „Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały” (Jan 10:10).

Ty i ja też spotykamy dzisiaj złodzieja - tego, który przyszedł ukraść naszą przyszłość, nasze rodziny, naszą radość, naszą nadzieję i naszą efektywność na ziemi. Ale Jezus przypomina nam, że on umożliwił nam obfite życie. Musimy zrozumieć, że mamy moc pokonać wroga.

Diabeł będzie cię próbował przekonać, że zwycięstwo jest poza twoim zasięgiem. Ale on jest kłamcą! Bóg cię powołał i wyposażył, byś zwyciężył diabła. Psalmista Dawid powiedział to tak: „Gdyż z tobą rozbijam drużynę, a z Bogiem moim przesadzam mur. . . Opasałeś mnie mocą do boju” (Psalm 18:30, 40).

Paweł poucza nas w Liście do Efezjan: „W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi” (Efezjan 6:10-11. Innymi słowy, „Umocnij swoje wewnętrzne części. Chodź w prawdziwej społeczności z Bogiem.” Zachęcam, byś poznał Biblię, gdyż to jest twoja zbrojownia!

Nie stawiasz czoła nieprzyjacielowi sam. Proś Pana, by dał ci wizję, kim naprawdę jesteś w Chrystusie, wizję dlaczego „nawet demony wierzą -- i drżą” (Jakuba 2:19). Prorok Elizeusz kiedyś modli się podobnie, by dodać odwagi swojemu bojaźliwemu słudze. „Nie bój się, bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż z nimi.”

Nie drżyj, kiedy spotykasz nieprzyjaciela! Masz zbroję Chrystusa, społeczność braci i sióstr, którzy mogą ci pomóc i Jezusa, wielkiego Generała. Nie jesteś nigdy sam!

Carter Conlon dołączył do zespołu pastorów  kościoła Times Square w 1994r. na zaproszenie pastora założyciela, Dawida Wilkersona i został wyznaczony na głównego pastora w 2001r.

Download PDF