OWCE W RĘKU OJCA | World Challenge

OWCE W RĘKU OJCA

David Wilkerson (1931-2011)May 24, 2019

„Ufaj mu, narodzie, w każdym czasie, Wylewajcie przed nim serca wasze: Bóg jest ucieczką naszą” (Psalm 62:8). Jako dzieci Boże mamy się oddać pod Jego opiekę we wszystkim. To jest prawdziwa wolność! Oddanie się pod Bożą opiekę jest aktem wiary. To znaczy poddanie się całkowicie pod jego moc, mądrość i łaskę. I oznacza być prowadzonym według jego woli. Bóg obiecuje, że będzie całkowicie odpowiedzialny za nas – żeby nas karmić, ubierać i chronić, strzec naszych serc od złego.

Jezus dał ostateczny przykład świętego poddania się, kiedy poszedł na krzyż. Zanim oddał ducha, zawołał, „Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego!” (Łukasz 23:46). Chrystus dosłownie umieścił zachowanie swojego życia i wiecznej przyszłości pod zarząd swojego Ojca. Czyniąc to, oddał dusze każdej swojej owcy w ręce Ojca.

Jeżeli mamy powierzyć nasze życie komuś, to musimy wiedzieć, że ten Ktoś ma moc, aby nas zachować od wszelkiego niebezpieczeństwa, zagrożeń i przemocy. Paweł mówi, „Ja wiem komu uwierzyłem i jestem przekonany, że On jest w stanie zachować to, co mu powierzyłem aż do tego Dnia” (2 Tym. 1:12).

Nasz trwały pokój będzie zawsze uzależniony od oddania się w Boże ręce bez względu na nasze okoliczności. Psalmista daje taką naukę: „Rozkoszuj się Panem, a On spełni pragnienie twojego serca” (Psalm 37:4). Bóg chce, abyś żył codziennie bez strachu i niepokoju, w zaufaniu jego opiece. Czym bardziej jesteś oddany pod Bożą opiekę, tym bardziej będziesz obojętny na warunki wokół ciebie.

Twój wielki Pasterz wie doskonale jak ochraniać i zachować swoją trzodę, bo On prowadzi w miłości. Odpoczywaj w jego ochraniającej mocy, a nie przestraszą cię żadne przerażające wiadomości. Nie będziesz próbował obmyślać następnego kroku, ponieważ powierzyłeś swoje życie, swoją rodzinę i przyszłość w jego bezpieczne i kochające ręce.

Download PDF