PANIE, T JESTEŚ DLA MNIE WSZYSTKIM | World Challenge

PANIE, T JESTEŚ DLA MNIE WSZYSTKIM

Gary WilkersonMarch 12, 2018

„Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie; lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść” (1 Kor. 10:13).

Paweł pisze do Koryntian i zachęca ich. „Jesteście prawie gotowi upaść? Wydaje się wam, że nie możecie iść dalej? Bądźcie więc zachęceni, bo mam dla was dobre słowo. Bardzo wielu ludzi przechodziło takie same pokusy, jakie wy przeżywacie, ale nie zostali pokonani!” Dlaczego? Gdyż Bóg jest wierny i On zapewni drogę wyjścia.

Bóg jest wierny! Ludzie wokół was mogą nie być wierni; właściwie, ja nie jestem wierny w swojej własnej sile. Ale Jezus żyje w nas i sprawiedliwość Boża jest wypracowywana w naszym życiu. Kiedy spotykasz Jezusa, to nasienie Boże mieszka w tobie. Krew Baranka, która została ofiarowana na krzyżu posila cię, a twoje ciało, umysł, serce są przemieniane. Jezus bierze w posiadanie twoje serce i przemienia cię, czyniąc cię nowym stworzeniem.

Bóg zapewni drogę wyjścia! Nasza kultura oferuje wiele dróg wyjścia, ale Słowo Boże mówi, że Jezus jest drogą wyjścia. Bóg da wyjście! Pamiętacie Abrahama, kiedy poszedł na górę, żeby złożyć na ofiarę swojego syna. Szedł on w swojej własnej sile, ale Bóg go zatrzymał i powiedział, „Nie twoja własna siła Abrahamie. Ja zapewnię ofiarę dla ciebie” (zobacz 1 Mojż. 22:12-13).

Bez względu na to, co dzisiaj przeżywasz. Możesz zaufać Bogu, że zapewni ci drogę wyjścia – drogę ucieczki. Patrz na Niego i wyznaj, „Panie, Ty jesteś wystarczający dla mnie. Przez Twoją łaskę mogę przezwyciężyć każdą pokusę w moim życiu; depresję, strach, gniew, pożądliwość, każdą moc ciemności, która mi się sprzeciwia.”

Download PDF