PIĘKNE ODPOCZNIENIE W MOIM PANU | World Challenge

PIĘKNE ODPOCZNIENIE W MOIM PANU

David Wilkerson (1931-2011)July 23, 2019

„Obfitość radości w obliczu twoim, Rozkosz po prawicy twojej na wieki” (Psalm 16:11).

Chrześcijanie są coraz bardziej niezadowoleni z tego, co dzieje się na świecie, jak również w kościele. Ci święci mówią, „Bóg ma dla nas coś więcej! On nas powołał, byśmy Go lepiej poznali i chcemy być posłuszni temu powołaniu.” Zaczynają pościć i modlić się w dążeniu do większej duchowej głębi.

Kiedy Pan chce cię dotknąć ponadnaturalnie, to poruszy twoje gniazdo. Niewytłumaczalny, boski niepokój przyjdzie na ciebie i stracisz zainteresowanie wieloma sprawami, które czyniłeś w twoim życiu. Wszystkie twoje osiągnięcia pozostawią w tobie pustkę i brak spełnienia, i odczujesz głęboką, niezaspokojoną potrzebę w twoim duchu.

Znakiem ponadnaturalnego działania jest głodne serce.. Każdej godziny twoje serce będzie zwracać się do niego, a jego myśli będą zawsze w twojej głowie. Bóg chce uwolnić cię od rzeczy tego świata, byś znalazł pełnię w nim.

Czy twój duch jest bardziej głodny Ducha Świętego w twoim życiu? Czy czujesz jego powołanie do głębszego chodzenia z Bogiem? Jeżeli tak, to zakończ walkę w twoim sercu, poddając wszystko Mistrzowi. Możesz otrzymać prawdziwy pokój i szczęście w momencie, kiedy przestaniesz starać się osiągnąć większy sukces, lub zdobyć więcej „rzeczy” dla zaspokojenia swojego ego. Szukaj tylko Jezusa, a twoje życie nabierze nowego znaczenia. Niepokój ustąpi, świeckie ambicje umrą, a twoje duchowe oczy będą otwarte na prawdę.

Kiedy Duch Święty da ci objawienie prawdy, doświadczysz prawdziwego bogactwa w Chrystusie Jezusie. Będziesz budził się każdego rana z wielką radością i twoja dusza będzie wołać, „Znalazłem to, czego moja dusza pragnęła. Odpocznienie -- piękne odpocznienie w moim Panu.”

Download PDF