ON POSTANOWIŁ BYĆ TWOIM OJCEM | World Challenge

ON POSTANOWIŁ BYĆ TWOIM OJCEM

David Wilkerson (1931-2011)May 31, 2018

Niektórzy chrześcijanie ciągle się boją. Niektórzy zawsze są przygnębieni, a inni pogrążają się w poczuciu winy i boją się, że nigdy nie będą mieli zwycięstwa nad grzechem. Boją się, że stracą pracę, wiarę czy rodzinę. Nie mają absolutnie pokoju, radości i odpocznienia. Właśnie wtedy słyszę, jak Jezus pyta, „Byłem z tobą już tak długo, a ty tego nie widzisz? Jeszcze nie znasz Boga, jako twojego Ojca?”

Z twojej bliskości z Chrystusem musi wypływać objawienie, że masz Ojca w niebie, który pokazał ci bez cienia wątpliwości, jaki On jest i czego pragnie dla ciebie!

Po pierwsze, On postanowił być twoim Ojcem. To nie ty go wybrałeś, ale On wybrał ciebie. Czy Bóg jest władcą nieba i ziemi? Czy jest wszechmogący? Czy siedzi jako król nad potopem? Odpowiedź na wszystkie te pytania brzmi tak. Ale w tych dniach ostatecznych Bóg chce dać ci jeszcze inne objawienie o Nim - On chce, byś zrozumiał, że jesteś jego synem czy córką.

Kiedy Jezus chodził po ziemi, żył w każdej godzinie w świetle miłości Ojca, nigdy nie był zakłopotany, nigdy nie wątpił. Dlatego mógł stawić czoła wszystkiemu, co wróg rzucał na niego - każdej trudności, każdemu doświadczeniu - ponieważ wiedział, że Ojciec jest z nim. Mógł powiedzieć, „Mój Ojciec mnie posłał; On mnie wybrał i wyznaczył i jest zawsze ze mną. Nigdy nie jestem sam!”

Twój Ojciec mówi do ciebie, „Ja chcę być przy tobie, być twoim obrońcą, zaspokoić każdą twoją potrzebę, przeprowadzić cię przez każde doświadczenie. Postanowiłem być twoim Ojcem, więc przyjmij Moją miłość.”

Bóg postanowił być twoim Ojcem jedynie na podstawie miłości i miłosierdzia Nie ma innego warunku. On nie czekał, aż będziesz wystarczająco dobry, albo dobrze zrozumiesz doktryny. Nie, On powiedział, „Kiedy jeszcze byłeś zgubiony w grzechu, Ja cię umiłowałem.”

Download PDF