POTĘŻNA RESZTKA | World Challenge

POTĘŻNA RESZTKA

David Wilkerson (1931-2011)June 26, 2019

Mam cudowną nowinę dla każdego chrześcijanina, który jest zniechęcony przez apatię bezbożności w tym narodzie. Bez względu na to, jak grzeszne i zepsute staje się społeczeństwo i jak wielu chrześcijan poszło na kompromis i popadło w grzech, Bóg dalej ma resztkę świętych i oddzielonych naśladowców.

Chrześcijanie mogą być oszukani, by myśleć, że szatan wygrywa walkę ze świętymi i że zapowiedziane „odstępstwo” dotknęło wszystkich z ludu Bożego. Biblia przepowiada, że w dniach ostatecznych wielu się odwróci; ludzie będą kochać przyjemności bardziej, niż Boga; miłość wielu oziębnie; ludzie grzeszni i odstępcy będą coraz gorsi; i szatan ogłosi wojnę przeciw  świętym Najwyższego.

Prawdą jest również, że teraz szatan chodzi, jak lew ryczący, z wielkim gniewem, szukając kogo by pożreć. Wrogowie Boga będą robić wszelkie próby, by zwieść i okłamać każdego prawdziwego naśladowcę Chrystusa. Ale prawdą jest, że nie wszyscy z ludu Bożego odpadną! Duch Święty ma chwalebne i zachęcające słowo dla jego kościoła. Teraz Bóg wzbudza tłumy uświęconych świętych, którzy sprzeciwiają się bałwochwalstwu tego wieku. Oni są tak napełnieni miłością Chrystusa, że są gotowi znosić prześladowania za swoją wiarę i oddanie.

Jezus powołał nas, byśmy myśleli o innych i byli trzeźwi. Paweł powiedział do Tytusa, „Napominaj młodych, by byli trzeźwi” (Tytusa 2:6). Piotr radził chrześcijanom, „Dlatego okiełzajcie umysły wasze, trzeźwymi będąc” (1 Piotra 1:13). Kiedy materializm wgryza się w nasze duchowe życie i kompromis zżera nasze standardy, chrześcijanie są powołani, by być śmiertelnie poważnymi w sprawach Jezusa. Piotr dalej powiada, „ Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście mogli się modlić” (1 Piotra 4:7).

Jezus nie chce, byś chodził wszędzie ze smutną twarzą i bez humoru. On chce, byś żył tak, jak ludzie, którzy niedługo mają opuścić tą ziemię -- by być z Nim!

Download PDF