POWIEDZ TYLKO TAK! | World Challenge

POWIEDZ TYLKO TAK!

David WilkersonMarch 3, 2016

Prosiłem Pana, żeby mi pomógł zrozumieć wyrażenie Pawła, „Według Ducha też postępujmy” (Galacjan 5:25). Kiedy rozważałem ten temat, modliłem się: „Panie, chciałbym to widzieć jasno i zrozumiale.” Oto jak wierzę, że odpowiedział mi Duch Święty: złoty klucz do zrozumienia naszego chodzenia w Duchu nie jest skomplikowany. Nie wymaga to przygotowania teologicznego. Właściwie jest to tak proste, że większość z nas tego nie widzi. Ale jeżeli jesteśmy w stanie pojąć tę prawdę, możemy wejść do życia, które jest wolne od rozczarowań, pełne zapewnionego kierownictwa i naznaczone doskonałym odpocznieniem. Duch odcisnął na mnie te trzy proste słowa: „Tylko powiedz tak!”

TYLKO POWIEDZ TAK!

Kiedy tylko ten zwrot przeszedł przez mój umysł, odpowiedziałem, „Panie, to jest naprawdę proste. Ale co to znaczy?”

To wszystko wraca do wersetu, który Paweł napisał do Galacjan. Apostoł odważnie stwierdził:  „Bo obietnice Boże, ile ich było, w nim znalazły swoje "Tak"; dlatego też przez niego mówimy "Amen" ku chwale Bożej” (2 Kor. 1:20). Według Pawła, chodzenie w Duchu rozpoczyna się kiedy powiemy z ufnością, nieodwracalne „boskie tak” dla wszystkich Bożych obietnic. To znaczy mieć niezachwianą ufność, że Pan dotrzyma każdej obietnicy w Jego Księdze. W ten sposób mówimy: „Ojcze, czytałem Twoje obietnice i mówię tak dla nich wszystkich. Wierzę w Twoje Słowo dla mnie.”

Zwróć uwagę na napomnienie Jakuba: Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania; kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej, przez wiatr tu i tam miotanej. Przeto niechaj nie mniema taki człowiek, że coś od Pana otrzyma” (Jakuba 1:6-7).

Wiemy co to jest „boskie tak.” Co więc ma na myśli Paweł przez „Amen” w tym samym wersecie? Słowo to dosłownie znaczy, „Niech tak się stanie. Możesz temu zaufać.” W kontekście tego fragmentu „Amen” znaczy powiedzieć, „Wierzę w Twoje Słowo dla mnie, Panie. Niech tak się stanie w moim życiu.”

Download PDF