POWOŁANI BY WYDAWAĆ OWOC | World Challenge

POWOŁANI BY WYDAWAĆ OWOC

Jim CymbalaNovember 16, 2019

Wydawanie owocu jest ważnym celem stojącym za darem Syna Bożego. Chrystus cierpiał, zmarł i powstał z martwych, byśmy mogli umrzeć dla zakonu i „ Należeć do innego, do tego, który został wzbudzony z martwych, abyśmy owoc wydawali dla Boga” (Rzymian 7:4).

Nowy wierzący w Chrystusa będzie zawsze okazywał zmianę w zachowaniu, jako dowód, że zaczął się proces wydawania owocu. Paweł powiedział do Kolosan, „Tak dzieje się to zarówno na całym świecie, jak i pośród was od tego dnia, kiedy usłyszeliście i poznaliście łaskę Bożą w prawdzie, że ona wydaje owoc i rośnie” (Kolosan 1:6).

Rosnąca liczba kościołów w obawie przed „odstraszeniem” ludzi staje się bardziej nastawiona na zadowolenie poszukujących, niż na zaufanie Bogu, że przemieni ich życie tak, jak to czynił przez ponad dwa tysiące lat. Nie musimy się martwić o moc ewangelii, gdyż ona jest nadal  mocą Bożą do zbawienia. Mamy tylko być odważni, by ją przekazywać w prostocie i miłości.

Jezus powiedział, „Po ich owocach poznacie ich. . każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce” (Mat 7:16-17). Chociaż Jezus przekazał to nauczanie w kontekście ostrzeżeń przed fałszywymi prorokami, ma to uniwersalne zastosowanie. Jedyny niezaprzeczalny dowód, że łaska Boża działa w nas, to duchowy owoc, który wytwarzamy. To nie jest legalizm ani mistycyzm, ale fakt z życia w królestwie Bożym.

Pamiętajcie , że Izrael został odrzucony przez ich Mesjasza, ponieważ nie wydawał owocu: „Dlatego powiadam wam, że Królestwo Boże zostanie wam zabrane, a dane narodowi, który będzie wydawał jego owoce” (Mat 21:43).

Duch Święty był posłany, by delikatnie przyciągać ludzi do Chrystusa. Jeżeli odpowiesz na jego głos i uniżysz się przez Bogiem, proś go o osobiste przebudzenie, które przyniesie owoc dla uwielbienia i chwały jego łaski.

Jim Cymbala założył Brooklyn Tabernacle z mniej niż dwudziestu członkami w małym, zaniedbanym budynku w trudnej części miasta. Urodzony w Brooklynie, jest od wielu lat przyjacielem Dawida i Garego Wilkersonów

Download PDF