POWSTAJE WOŁANIE | World Challenge

POWSTAJE WOŁANIE

David Wilkerson (1931-2011)August 7, 2019

Bóg chce dokonać przełomu dla swojego ludu. Tak, jak przepowiada Pismo, diabeł zstąpił z wielkim gniewem, wiedząc, że czas jest krótki. Teraz lud Boży potrzebuje wielkiego wylania Ducha Świętego, ponadnaturalnego dotknięcia, nawet większego, niż w dzień Pięćdziesiątnicy. Wołanie na dzisiaj było też słyszane w dniach Izajasza: „Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił, oby przed tobą zatrzęsły się góry! . . . Czego od wieków nie słyszano, czego ucho nie słyszało i oko nie widziało oprócz ciebie, Boga działającego dla tego, który go oczekuje.” (Izajasz 64:1,4).

W dzień Pięćdziesiątnicy 120 uczniów było zebranych w Górnej Izbie . . Oni zgromadzili się razem jako jedno ciało, w jednym celu: w nadziei zobaczenia spełnienia obietnicy Jezusa: „A oto Ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości” (Łk 24:49). Ich wołanie było takie samo, jak w dniach Izajasza, „Panie, obyś rozdarł niebiosa i zstąpił. Niech wszelka opozycja, ludzka i demoniczna stopnieje w twojej obecności, by zgubieni  zostali zbawieni.” Wiemy, co się stało! Duch Święty zstąpił w widzialnej postaci i pojawił się na głowach uczniów. Oni wyszli z tej izby przemienieni na zawsze i w wyniku tego tysiące ludzi zostało przemienione.

Zwróć uwagę, co w tym momencie czynił Bóg. Na całym świecie była ciemność, ale Bóg zwrócił uwagę na 120 pokornych, modlących się świętych, zebranych w małym, wynajętym pokoju. A teraz -- dzisiaj - Bóg przygotowuje ludzi, którzy postanowili uchwycić się jego. W małych kościołach i zgromadzeniach po całym świecie, powstaje wołanie, które jest coraz intensywniejsze: „Boże, otwórz niebiosa i zstąp. Poślij ogień twojego Ducha Świętego i objaw twoją obecność.”

 Jedyna rzecz, której tych 120 w Górnej Izbie miało się trzymać, to obietnica Jezusa, że przyjdzie. I przyszedł, z mocą nieznaną w całej historii. Podobnie dzisiaj, wszystko, czego potrzebujemy, to trzymać się obietnicy od naszego Pana. On obiecał wszystkim, którzy będą go naśladować, „Ja przekazuję wam królestwo” (Łk 22:29)

Teraz Pan słyszy wołanie swojego ludu po całym świecie. Kiedy Duch zstępuje i porusza nasze serca, niech to będzie również naszym wołaniem: Jezus nadchodzi. Wyjdźmy na jego spotkanie!”

Download PDF