PRAWO ŻNIWA | World Challenge

PRAWO ŻNIWA

David WilkersonJanuary 13, 2016

Jezus znał serce człowieka i wiedział, że w czasach dostatku zapominamy o Bogu.

Chrystus wiedział, że w czasach niepokoju i nieszczęść, ludzie są zmuszeni spojrzeć w wieczność. Cierpienie, strach i trudne czasy przygotowują ludzi na słuchanie i przyjmowanie ewangelii. Zobacz kontekst Jego słów: „A widząc lud,… gdyż był utrudzony.. wtedy  rzekł uczniom swoim: Żniwo wprawdzie wielkie” (Mt 9:36-37).           

Ta prawda była demonstrowana w historii ludu Bożego. Mojżesz gromił jego generację, mówiąc, „Bóg was prowadził i rozmnożył. On Was obficie błogosławił, dając wam zielone pola, miód, masło, mleko, owce, olej i owoce. Wzbogaciliście się i zbuntowali. Lekceważyliście Skałę waszego zbawienia i opuściliście Go.”

„Utył Jeszurun i wierzga –Utyłeś, … - I porzucił Boga, który go stworzył, Znieważył skałę zbawienia swojego” (5 Mojż. 32:15).

Pismo mówi nam, że Izrael został poniżony. Ale po tej niedoli wołali do Pana, a On ich wybawiał: „Wołali do Pana w niedoli swej, a on wybawił ich z utrapienia.” (PS 107:6).

Zwróćcie uwagę również na świadectwo Dawida: „Ogarnęły mnie fale śmierci, a strumienie zagłady zatrwożyły mnie. Więzy otchłani otoczyły mnie, Pochwyciły mnie sidła śmierci. W niedoli mojej wzywałem Pana I wołałem o pomoc do Boga mego, Z przybytku swego usłyszał głos mój, a wołanie moje doszło uszu jego” (Ps 18:5-7).

Kłopoty, niedola i doświadczenia zawsze powodowały wołanie o pomoc. Tak było przez wszystkie wieki. Pamiętacie co stało się po upadku bliźniaczych wież w Nowym Jorku: kościoły były przepełnione! Nabożeństwa modlitewne odbywały się na Stadionie Yankee. Liderzy Kongresu zbierali się na stopniach Kapitolu w Waszyngtonie, modląc się i śpiewając „Boże, błogosław Amerykę.”

Przez pewien czas Bóg był na ustach narodu. Strach i niedola powodowały, że ludzie myśleli o prawdzie. Prawo żniwa można podsumować następująco:  CZYM CIEMNIEJSZE DNI, TYM ŻNIWO BARDZIOEJ DOJRZAŁE.

Download PDF