PROWOKACJA DIABŁA | World Challenge

PROWOKACJA DIABŁA

David Wilkerson (1931-2011)September 27, 2018

Prawdopodobnie znana wam jest historia Joba ze Starego Testamentu. Jeżeli tak, to pamiętacie, że szatan nie mógł dotknąć tego bogobojnego sługi Bożego bez wcześniejszego uzyskania pozwolenia z nieba. Pan powiedział diabłu, że może dotknąć ciała Joba, może go poprowadzić przez dotkliwe uciski, ale nie mógł go zabić.

Ale czy zdawałeś sobie sprawę z tego, że szatan również prosił o pozwolenie, żeby wypróbować lojalność Piotra? Szatan wiedział, że nadchodzi królestwo Jezusa, więc kiedy już posiadł Judasza, postanowił zabrać się za innego ucznia. Ja uważam, że dał znać o swojej obecności przy stole Wieczerzy Paschalnej, gdyż „pomiędzy nimi doszło do wymiany zdań o tym który z nich powinien być uważany za największego” (Łukasz 22:24). Uczniowie mieli właśnie czas intymnej społeczności z Panem, który powiedział im o Swojej bliskiej śmierci, ale okazuje się, że oni nie zrozumieli nic z tego co im powiedział. Zamiast tego zaczęli się sprzeczać na temat który z nich będzie przewodził, kiedy Jezusa już nie będzie.

Szatan był uradowany gdyż udało mu się dotrzeć do jednego po drugim i zastanawiali się, „Kto będzie następcą po Judaszu? Nataniel? Jan? Aha, ale jest przecież Piotr! Jezus nazwał go skałą; właściwie, Chrystus powiedział, że zbuduje kościół na proklamacji, że On jest Mesjaszem. Tak, to na pewno będzie Piotr.”

Szatan lobbował, żeby dotrzeć do Piotra. „Jezu, Ty oświadczyłeś, że zbudujesz Swój kościół na świadectwie tego człowieka. A więc, jeżeli jesteś taki pewny, że Piotr jest skałą, to pozwól mi go trochę przesiać. Mówię Ci, że Piotr się załamie, tak jak Judasz.”

Przesiewanie jest oczywiście procesem oczyszczania, oddzielającym złe i bezużyteczne od tego co dobre i owocne. Ja wierzę, że szatan uważał, że wiara Piotra załamie się w tym potrząsaniu. Ale Jezus obiecał Piotrowi, „Ja modliłem się za tobą, żeby twoja wiara nie zawiodła cię” (Łukasza 22:32). Jezus zapewnił go, „Nawet chociaż będziesz miał jakieś poważne upadki, to mówię ci, że ostatecznie twoja wiara nie zawiedzie.”

Umiłowani, nie bójcie się doświadczeń, jakie będziecie przeżywać, Jezus zna ostateczny wynik i On wam mówi, „Trzymaj się mocno. Za tym twoim przesiewaniem Ja mam mój wieczny cel. To wszystko jest dla Mojej chwały.”

Download PDF