PRZEKONUJĄCE DZIAŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO | World Challenge

PRZEKONUJĄCE DZIAŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

Gary WilkersonJanuary 6, 2020

„Lecz ja wam mówię prawdę: Lepiej dla was, żebym ja odszedł. Bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie, jeśli zaś odejdę, poślę go do was” (Jan 16:7).

Jezus - Mesjasz - uzdrawiał, uwalniał, wskrzeszał z martwych, wypędzał demony, chodził po wodzie i głosił prawdę Bożą tak, jak nikt inny. Mówił z autorytetem i głęboko kochał swoich uczniów. Jak zatem byłoby lepiej, żeby odszedł? Uczniowie nie mogli sobie wyobrazić, jak to może być dla nich pożyteczniejsze.

Jezus stonował uderzenie tego stwierdzenia, zapewniając uczniów, że Duch Święty będzie czynił dla nich i dla całej ludzkości wielkie rzeczy. „A On, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości, i o sądzie; o grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie; o sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie ujrzycie, o sądzie zaś, gdyż książę tego świata został osądzony” (16:8-11).

Jezus pokreślił, że Duch Święty ma być pomocnikiem i będzie czynił nawet więcej, niż on sam, kiedy był na ziemi. Przekona świat o grzechu, o potrzebie Zbawiciela, i to będzie dobre. Przekona również wierzących o sprawiedliwości. Mówił o naśladowcach Jezusa, że Duch Święty przekona ich o ich sprawiedliwości.

Dlatego, kiedy spotkałeś Jezusa i on obmył cię swoją krwią ze wszelkiej niesprawiedliwości, przeniósł cię z królestwa ciemności do swojego wspaniałego królestwa światłości. Teraz rolą Ducha Świętego jest przekonanie cię o tym, kim jesteś w Chrystusie Jezusie - przekonanie cię o twojej sprawiedliwości. Alleluja! Ty i ja potrzebujemy tego przekonania każdego dnia, ponieważ kiedy upadamy, możemy być kuszeni, by się poddać i wracać do tego, co było.

Duch Święty jest tutaj, by przekonać cię, byś nie przyjmował myśli o poddaniu się. On z miłością idzie przy tobie, by cię zapewniać, że nie należysz już do królestwa ciemności, ponieważ Jezus cię oczyścił. On cię kocha i uczynił cię sprawiedliwym!

Download PDF