PRZEKRACZANIE | World Challenge

PRZEKRACZANIE

Gary WilkersonApril 4, 2016

Z upływem lat wielu szczerych chrześcijan zaczęło dryfować w swojej wierze – może z powodu głębokiego rozczarowania poprzednimi doświadczeniami. By zrobić krok naprzód w wierze, oni muszą „przekroczyć” to rozczarowanie i zaufać Bogu w nowy sposób.

Może ufasz Bogu i chcesz błogosławieństwa dla twojej rodziny lub dzieci. Albo wierzysz Mu, że pewna służba wypełni się w twoim życiu. Może szukasz Boga, bo chcesz uwolnienia z dawnego nałogu, albo chcesz uwolnić się od wewnętrznej walki, która nie pozwala ci Jemu zaufać.

Niektórzy z nas potrzebują jawnego cudu, ponadnaturalnej interwencji w naszym życiu, albo w życiu naszych bliskich. Bóg powołał wszystkich nas, byśmy przekroczyli. Kiedy Izrael doszedł do rzeki Jordan, Bóg polecił, by nikt z Jego ludu nie pozostał w tyle.

Każdy doświadczony chrześcijanin powie ci, że najbardziej jesteś narażony na strach, niepokój, zwątpienie i niepewność, kiedy masz przekroczyć twój Jordan. Dlaczego? Ponieważ jesteś na granicy objęcia miejsca, które Bóg przeznaczył do twojego zamieszkania. To jest czas, kiedy wróg – oraz nasze ciało – wysyła sprzeciw..

Życie po tej stronie Jordanu jest zawsze łatwiejsze, bo jest wygodne; niczego od nas nie żądają. Kiedy jednak Bóg pobudza nas do ruszenia, nagle rzeczy, które kiedyś były dla nas wygodne, stają się niewygodne. Czujemy, że są sztywne, psują się, a nawet są śmiertelne. Jeżeli upieramy się, by zostać w naszym wygodnym miejscu, ryzykujemy utratę wizji i pasji do życia w Bogu.

Jozue nie był wolny od takiego pokuszenia. Kiedy Bóg powołał go do działania, otrzymał pierwszą instrukcję: „Bądź mocny i odważny” (Jozue 1:6). Bóg powiedział to do Jozuego trzy razy w czterech wierszach, bo wiedział, że Jozue potrzebuje to usłyszeć.

By wykonywać to, do czego Pan nas powołał, każdy z nas musi zebrać siły. Musimy pobudzić odwagę. Dla niektórych może ty być odwaga, by odrzucić rzeczy, które dają fałszywe poczucie wygody. Jeżeli jesteś utrapiony, poruszony i rozdrażniony w twoim duchu, poproś Pana, by pokazał ci, dlaczego. Jeżeli On każe ci coś odrzucić, to może być pierwszy krok, byś poszedł naprzód w swojej wierze.

Download PDF