PRZYGOTOWANI DO WALKI | World Challenge

PRZYGOTOWANI DO WALKI

Gary WilkersonAugust 12, 2019

W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy jego.  Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi.  Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z  . . .  z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. . .  W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w Duchu  z wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych” (Efezjan 6:10-12,18).

W pierwszych pięciu rozdziałach tego listu do zboru w Efezie Paweł uznał wspaniałe rzeczy jakich Duch Święty dokonał i raduje się z duchowego wzrostu, jaki miał miejsce w ich życiu. W tym końcowym rozdziale kieruje do nich słowo przestrogi na temat opozycji z jaką się spotkają – na potrzebę przygotowania się.

Natchniony przez Ducha Świętego Paweł bardzo ostrożnie pouczał Efezjan na temat duchowej walki. Najpierw, ostrzegał ich, że moce ciemności będą im się sprzeciwiać, żeby ich pozbawić ich dziedzictwa – i powtarzał to słowo sprzeciwiać kilka razy. Nie mówił, że jeżeli nieprzyjaciel ich zaatakuje, ale kiedy i jak często i jak mocno. Powiedział im więc żeby byli mocni w Panu i polegali na Nim, bo próba walki o swoich własnych siłach nigdy nie wystarczy.

W Efezjan 6:14-17 Paweł opisuje całą zbroję Bożą, która ich w pełni wyposaży:

  • Pas prawdy
  • Pancerz sprawiedliwości
  • Obuwie na nogi
  • Tarczę wiary
  • Przyłbicę zbawienia
  • Miecz Ducha

Musisz zrozumieć, że walczysz przeciwko duchowym siłom zła. Jesteś obywatelem nieba, chrześcijaninem, który wierzy w prawdę i będzie walczył o prawdę. Żeby prowadzić życie zwycięzcy, przywdziej „całą zbroję Bożą” i przygotuj się na konflikt. Studiuj Boże Słowo, módl się w Duchu, a będziesz mógł stanąć jako zwycięzca po każdej bitwie, oddając wszelką chwałę Najwyższemu Bogu.

Download PDF