PRZYJDŹ PANIE JEZU! | World Challenge

PRZYJDŹ PANIE JEZU!

David WilkersonJune 7, 2016

Możemy być pewni, że Bóg będzie sądził bezbożnych – bez wątpienia nadejdzie dzień zapłaty. Kiedy nadejdzie ten czas, wszyscy szydercy, nienawidzący Boga i bezbożni ludzie będą wezwani, żeby zdali sprawę. Księgi zostaną otwarte i każdy bezbożny czyn będzie jawny, pokazując wszystko, co ci wszyscy źli robili przeciwko Bożemu autorytetowi. Ich uczynki będą osądzone surowo i bezbożni zostaną wyrzuceni na wieki sprzed Bożej obecności.

Jezus zapewnił Swoich uczniów, „ A czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do niego we dnie i w nocy, chociaż zwleka w ich sprawie?” (Łukasz 18:7). Mówi On, „Tak, Bóg kiedyś rozprawi się z tymi, którzy wyszydzali, prześladowali, więzili i zabijali Jego ludzi. Wołanie prześladowanego kościoła zostało usłyszane i On szybko weźmie ich w obronę.” Tak, Jezus potem pyta w następnym zdaniu, „Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?”  (18:8).

Pytanie Chrystusa na końcu tego fragmentu sygnalizuje Jego największą troskę. Mówi On, „Kiedy powrócę, będę szukał ludzi, którzy uwierzyli w Moją obietnicę, że wrócę po nich. Pytanie jest takie czy ci ludzie będą gotowi i będą na Mnie czekać. Czy będą oddzieleni od świata, tęsknili za Mną, że wezmę ich do domu jako Moją oblubienicę? Czy będą bez plamy, lub zanieczyszczenia przez ducha tego wieku? Czy kiedy przyjdę, znajdę ich wołających, 'Przyjdź Panie Jezu'?”

„ A o tym dniu i godzinie nikt nie wie; ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec” (Mat. 24:36).

Jezus nie podał nam daty Swojego przyjścia, ale powiedział jak będzie wtedy wyglądało społeczeństwo. Dalej opisuje jak będzie wyglądało zachowanie ludzkości, kiedy On powróci.

„ Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego” (24:38-39).

Download PDF