PRZYTULIĆ CHWALEBNĄ WOLĘ BOŻĄ | World Challenge

PRZYTULIĆ CHWALEBNĄ WOLĘ BOŻĄ

David Wilkerson (1931-2011)November 27, 2019

Każdy prawdziwy naśladowca Jezusa Chrystusa mówi, że chce wykonywać wolę Bożą, ale większość chrześcijan myśli o woli Bożej, jako o czymś, co jest im narzucone -- o czymś nieprzyjemnym i trudnym, do czego są zmuszani. Wyobrażają sobie Boga wymagającego, by poddali się twardym prawom i warunkom: „Rób to po mojemu, albo radź sobie sam!” Jakże bardzo się mylą.

Kiedy wierzący wie, jak chwalebne jest wykonywanie doskonałej woli Pana, obejmuje ją z radością i nadzieją. Przytulić, znaczy „paść w ramiona” jako wyraz miłości i uczucia. Wola Boża jest nie tylko dla kaznodziejów lub głęboko duchowych świętych, ale dla wszystkich jego dzieci. Nowy Testament zachęca nas, „[Bóg] was wyposaży we wszystko dobre, abyście spełnili wolę jego, sprawując w nas to, co miłe jest w oczach jego” (Hbr 13:21). Bóg chce, byś zaangażował się w jego wolę dzisiaj.

Pierwsi apostołowie mieli jedno pragnienie dla wszystkich zborów -- żeby każdy członek poznał doskonałą wolę Bożą i przytulił ją. Paweł pisał o bracie o imieniu Epafras. „ który pochodzi spośród was, sługa Chrystusa Jezusa, który nieustannie toczy za was bój w modlitwach, abyście byli doskonali i trwali we wszystkim, co jest wolą Bożą” (Kolosan 4:12). Epafras wiedział, że Bóg miał doskonały plan dla każdego w zgromadzeniu i jeżeli wejdą w to, znajdą radość i ich potrzeby będą zaspokojone.

Chrystus powiedział swoim uczniom, „Staram się pełnić nie moją wolę, lecz wolę tego, który mnie posłał” (Jan 5:30). „Zstąpiłem bowiem z nieba, nie aby wypełniać wolę swoją, lecz wolę tego, który mnie posłał” (6:38).

Nie było nigdy takiego momentu w życiu Jezusa, kiedy nie byłby świadomy tego, że jego celem na ziemi było wykonanie woli Ojca. To też powinno być prawdą u każdego z nas. Kiedy przytulisz wolę Bożą, stanie się coś niesamowitego -- Jezus objawi ci samego siebie w nowy sposób!

Download PDF