SŁUCHAJ OSTRZEŻEŃ | World Challenge

SŁUCHAJ OSTRZEŻEŃ

David Wilkerson (1931-2011)October 30, 2019

„Gdyż od najmłodszego do najstarszego wszyscy oni myślą o wyzysku; zarówno prorok jak i kapłan - wszyscy popełniają oszustwo.. . Czy się wstydzą, że popełnili obrzydliwość? Oni nie potrafią się wstydzić, nie umieją także się rumienić” (Jer 6:13, 15).

Prorok Jeremiasz widział straszny stan ludu Bożego. Oni ukrywali swoje grzechy za fasadą sztucznego pokoju i bezpieczeństwa. Chciwość opanowała ich serca, a ich całe życie stało się sztuczne -- sztuczne łzy, sztuczna pokuta, nawet sztuczne uzdrowienie. Najgorsze ze wszystkiego było to, że utracili poczucie wstydu z powodu grzechu -- w społeczeństwie, w kościele i w ich własnym życiu. Grzech stał się „taką normalną sprawą.”

W Jeremiasza 5:1-3 prorok pokazuje obraz moralnego upadku, który dotknął Izrael i dom Judy. Lud Boży siedział słuchając przesłania przeszywającej prawdy, ale odwracali się od tego i buntowali się. Ich strach przed Bogiem zniknął i tam, gdzie kiedyś rozkoszowali się Słowem Bożym, teraz odwrócili się od ostrzeżeń proroków -- stróżów.

Bóg dzisiaj ustanawia stróżów w kościele; namaszczone głosy postawione przez Pana, odpowiedzialne za twoją duszę. Twoja powinność, jako wierzącego, to  słuchać Bożego Słowa, być posłuszny, by dojść do prawdziwego upodobnienia się do Chrystusa. To oznacza chodzenie według prawdy, bez kompromisu.

Kiedy Bóg czyni coś prawdziwego w jego ludziach, szatan zawsze knuje przeciwko temu. Kiedy Nehemiasz postanowił odbudować mury Jerozolimy, napotkał wielką opozycję. „Gdy zaś [wróg] usłyszał, że my odbudowujemy mur, zapłonął gniewem.. I wszyscy oni społem się sprzysięgli, aby ruszyć do walki z Jeruzalemem i spowodować w nim zamęt” (Nehemiasz 4:7-8). Tak samo, kiedy ktoś nawróci się do Boga i ma prawdziwie odnowione życie. szatan będzie walczył z całej siły, by zatrzymać jego wzrost. Nastaw swoje serce, by słuchać stróżów i pozwolić Duchowi Świętemu sprawdzać twoje serce, byś mógł chodzić przed Panem bez zarzutu w tym ostatecznym czasie.

Download PDF