S ŁUŻĄC JEZUSOWI BEZ STRACHU | World Challenge

S ŁUŻĄC JEZUSOWI BEZ STRACHU

David Wilkerson (1931-2011)March 13, 2019

„Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, że nawiedził lud swój i dokonał jego odkupienia, . . . że pozwoli nam wybawionym z ręki wrogów bez bojaźni służyć mu w świątobliwości i sprawiedliwości przed nim po wszystkie dni nasze” (Łukasza 1:68,74-75).

W tej Bożej obietnicy są umieszczone dwa niesamowite miłosierdzia: po pierwsze, przyjdzie odkupiciel, który nas wyratuje od wrogów. Po drugie, Zbawiciel umożliwi nam to, abyśmy mu służyli bez strachu, w świętości i sprawiedliwości poprzez wszystkie dni naszego życia. Te obietnice zostały wypełnione w zwycięstwie Jezusa na krzyżu, gdzie Pan pokonał wszelkie zwierzchności i moce ciemności, kładąc swoją stopę na głowie szatana i miażdżąc ją. Chrystus zapewnił nam możliwość życia poprzez wszystkie nasze dni bez strachu. „Doskonała miłość precz wyrzuca strach . . . ale ten, kto się boi nie jest doskonały w miłości” (1 Jana 4:18). Jan nie mówi tu o niechwiejącej się miłości, ani nawet dojrzałej miłości w chrześcijaninie. Tu nie zaczyna się doskonała miłość dla prawdziwego wierzącego. Według Jana pierwszym warunkiem doskonałej miłości jest miłość bezwarunkowa do naszych braci i sióstr w Chrystusie. „Jeżeli miłujemy się nawzajem, Bóg mieszka w nas i jego miłość została w nas udoskonalona” (4:12).

Jeżeli interesuje cię życie bez strachu, to Jan mówi, że jest na to sposób. Jest to doskonała miłość, która wyrzuca wszelki strach i tu jest pierwszy krok, jaki wszyscy musimy zrobić: „Umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował, to my również powinniśmy się nawzajem miłować”(4:11).

Miłowanie innych jest dla nas rozkazem. Jan mówi w poprzednim rozdziale: „ A to jest przykazanie jego, abyśmy wierzyli w imię Syna jego, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie, jak nam przykazał” (3:23).

Miłowanie innych to coś więcej niż przebaczenie, dużo więcej. To oznacza oferowanie społeczności, stawianie innych za wyższych od siebie, bycie dostępnym dla nich w ich potrzebach. Według Jana, kiedy nasza miłość jest połączona w Bożym Słowem – kiedy  obejmujemy jego miłość dla nas i miłujemy się nawzajem bezwarunkowo – tylko wtedy będziemy żyć bez bojaźni.

Download PDF