SAMOTNOŚĆ JEST POWSZECHNA | World Challenge

SAMOTNOŚĆ JEST POWSZECHNA

Nicky CruzMarch 23, 2019

Musimy rozróżnić pomiędzy osamotnieniem, samotnością i odizolowaniem. Odosobnienie jest to fizyczne odseparowanie od innych ludzi. Czasem rodzina, przyjaciele i inne osoby są oddzielone od naszej obecności, ale to, że jesteśmy sami niekoniecznie oznacza, że jesteśmy samotni. Po prostu podejmujemy taki krok i uznajemy, że życie nie zawsze będzie wypełnione ludźmi.

Właściwie możemy dużo osiągnąć kiedy jesteśmy sami. Możemy spędzać czas z Bogiem i pogłębiać naszą społeczność z Nim. Psalmista Dawid napisał: „Tylko na Boga oczekuje moja dusza w samotności; od niego pochodzi moje zbawienie. On jedynie jest skałą mojego zbawienia i moją twierdzą, przeto nie zachwieję się” (Psalm 62:2-3).

Samotność jest doświadczeniem znanym nam wszystkim, ale jest też najbardziej niezrozumiałym” (Ira J. Tanner, Loneliness: The Fear of Love). Samotność jest powszechna; każda żywa osoba doświadcza tego w jakiejś mierze. Samotność nie jest spowodowana przez nasze okoliczności, ale jest to stan umysłu. Jest to uczucie, że nikt i nic nie odpowiada na naszą potrzebę wsparcia i miłości.

I mamy też odizolowanie. Akt celowego odsuwania się od innych po to, żeby być sam. Jest to czas, kiedy możemy być odświeżeni duchowo i odnowieni emocjonalnie – czas odnowy i kreatywności. Sam Jezus potrzebował takich chwil odosobnienia ze swoim niebiańskim Ojcem. „ A gdy rozpuścił lud, wstąpił na górę, aby samemu się modlić. A gdy nastał wieczór, był tam sam” (Mat. 14:23).

Sztuczność, która charakteryzuje nowoczesne chrześcijaństwo jest spowodowana brakiem odosobnienia. Pędzimy tu i tam na zjazdy, ewangelizacje, studium Biblijne, krucjaty, konferencje i nabożeństwa różnego rodzaju, uważając, że „ładujemy nasze akumulatory” - zastanawiając się cały czas dlaczego odczuwamy taką pustkę, samotność, nawet wśród tłumu ludzi. Ale Jezus powiedział, „Przyjdźcie do Mnie wszyscy spracowani . . . a Ja wam dam odpocznienie” (Mat. 11:28).

Nicky Cruz, znany na świecie ewangelista i płodny pisarz nawrócił się do Jezusa Chrystusa z życia przemocy i przestępstw, po spotkaniu Dawida Wilkersona w Nowym Jorku w roku 1958. Historia jego dramatycznego nawrócenia została opisana w książce Krzyż i Sztylet przez Dawida Wilkersona, a potem w jego własnej, najlepiej sprzedającej się książce Run Baby Run.(Polski tytuł: „Nicky Cruz Opowiada”).

Download PDF