SERCE ZDOLNE DO NIEWIARY | World Challenge

SERCE ZDOLNE DO NIEWIARY

David Wilkerson (1931-2011)July 24, 2019

Kiedy naród Izraelski był wyzwolony z Egiptu i przeszedł przez Morze Czerwone, ich wiara była na najwyższym poziomie. Śpiewali, tańczyli i wykrzykiwali na chwałę Boga za objawienie jego potężnego ramienia. „Pan jest mocą i pieśnią moją. . prawica twoja, Panie, jest uświetniona przez siłę, . . Pan będzie królował na wieki wieków” (2 Mojż. 15:2, 6, 18).

Jednak Izraelici szybko zapomnieli jego dzieła i odwrócili się od jego prowadzenia. Zaczęli wątpić i ich niebiański Ojciec był zasmucony. „Chwała Pana ukazała się w Namiocie Zgromadzenia wszystkim synom izraelskim. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: Jak długo znieważać mnie będzie ten lud? Jak długo nie będą mi wierzyć mimo wszystkich znaków, które wśród nich uczyniłem?” (4 Mojż. 14:10-11). Jakie to głębokie wołanie z serca Boga: „Co mam zrobić, by znaleźć lud, który w pełni mi zaufa?”

Tak, jak w czasach Mojżesza, dzisiaj też lud Boży trwa  w niewierze, chcąc wierzyć, że łaska Boża uchroni ich od kary za grzech. Jednak Słowo mówi wyraźnie, że nawet naśladowcy Chrystusa mogą mieć serce zdolne do niewiary, „Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego” (Hbr 3:12). To nie jest mowa o degeneratach; to o wierzących. „Bracia, uważajcie, ponieważ może być w was serce niewiary -- w was!”

Pismo mówi, „Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność, jaką mieliśmy na początku” (3:14). Niektórzy z ludu Bożego dzisiaj tracą niezachwianą pewność, którą kiedyś mieli, z powodu trudnych doświadczeń. Jezus ostrzega przed ognistymi doświadczeniami wiary, które poprzedzą jego powtórne przyjście, ale nie popadajcie ponownie w strach i niewiarę.

„Ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto, w ogniu wypróbowane” (1 Piotra 1:7). Chociaż będziesz przechodził przed doświadczenia, nie pozwól, by twoja wiara zmalała przez ogień. Zamiast tego, niech twoja wiara będzie oczyszczona i uświęcona. Przetrwaj tymczasowe trudności dla wiecznego błogosławieństwa. Bóg, któremu służysz, kocha cię i możesz mu zaufać, że przeprowadzi cię przez każdy test!

Download PDF