SPOTKANIE ZAPLANOWANE PRZEZ BOGA | World Challenge

SPOTKANIE ZAPLANOWANE PRZEZ BOGA

Gary WilkersonMarch 11, 2019

„Etiopczyk, eunuch . . .  przyszedł do Jerozolimy, aby się modlić,  powracał, a siedząc na swoim wozie, czytał proroka Izajasza.  I rzekł Duch Filipowi: Podejdź i przyłącz się do tego wozu” (Dz. Ap. 8:27-29).

Ten Etiopczyk, który był skarbnikiem królowej Etiopii, Kandaki, był w świątyni w Jerozolimie, żeby się modlić, szukając nowego sposobu życia. Wracał nadal poszukując i jechał w swoim powozie, czytając Pismo.

Pan powiedział Filipowi, żeby udał się na tę szczególną drogę, żeby spotkać tego Etiopczyka. Filip był posłuszny Panu i kiedy zobaczył Etiopczyka i zatrzymał się, żeby z nim porozmawiać, zobaczył, że ten czyta z Księgi Izajasza 53:7. „Jak owca na rzeź był prowadzony ii jak baranek milczący wobec tego, który go strzyże, tak nie otwiera ust swoich.”

Człowiek ten zapytał Filipa co znaczy to Pismo i Filip widząc, że serce tego człowieka szuka prawdy, zaangażował się w pełną skalę wyjaśnienia prawdy o Jezusie Chrystusie.  „Filip otworzył swoje usta i zwiastował mu dobrą nowinę o Jezusie” (8:35).

Fragment Pisma, który czytał Etiopczyk ze Starego Testamentu mówi o wypełnieniu proroctwa o Jezusie Chrystusie. Filip potrafił wyjaśnić Boży plan zbawienia, chrztu i nowego Królestwa w Bogu – to wszystko co jest absolutnie, totalnie wypełnione w Jednym Człowieku – Jezusie. Etiopczyk otworzył swoje serce i odpowiedział na przesłanie i otrzymał życie wieczne.

Kiedy wierny wierzący komunikuje ewangelię dla ochotnego serca, dzieją się cuda. Może w dalszym ciągu jesteś w trakcie poszukiwania, żeby zrozumieć więcej o Jezusie. Jeżeli tak, to Bóg na pewno odpowie na wołanie twojego serca, żeby nauczyć się więcej o Nim i przyprowadzić kogoś do ciebie. Albo może Pan zaaranżuje takie spotkanie, gdzie będziesz mógł komuś usłużyć.

Download PDF