STÓ I STACZAJ WALKĘ | World Challenge

STÓ I STACZAJ WALKĘ

David Wilkerson (1931-2011)November 28, 2019

Ilu chrześcijan nazywa siebie wojownikami, ale nigdy nie byli doświadczeni i wytrenowani? Słyszymy o wielu bojownikach modlitwy w narodzie. Jednak smutna prawda jest taka, że większość z nich nigdy nie była wyćwiczona -- nie są gotowi do walki. Wielu wierzących nie zgadza się walczyć z diabłem lub jego królestwem.

Kiedy Bóg znajduje wierzącego z pragnieniem jego błogosławieństwa, stawia go w ringu, by nauczył się walczyć. Pan będzie potrzebował dobrze wyszkolonych wojowników, którzy będą zwyciężać wszelkie moce piekła w ostatniej godzinie walki.

Teraz Bóg wykonuje szybką pracę w swojej resztce -- nazywa się to szkoleniem kryzysowym. Ci wyszkoleni święci w takich próbach stają się dowódcami tej armii czasów ostatecznych. Bóg wkłada w nich Ducha Świętego i tworzy wojowników, którzy są wypróbowani i doświadczeni, ponieważ zmagali się z Bogiem, jak Jakub (patrz 1 Mojż. 32:24-32).

Taki rodzaj treningu wymaga dyscypliny fizycznej i duchowej. Jakub zaangażował swoje całe ciało w walkę, wszystkie swoje ludzkie możliwości. Wezbrał w nim duch walki. Pismo mówi, że „Walcząc z aniołem zwyciężył” (Ozeasz  12:5). Ten werset ma wielkie znaczenie dla wszystkich, którzy  chcą walczyć w modlitwie. Mówi, że Jakub walczył i wygrał walkę. Jeżeli masz zwyciężyć w dniach ostatecznych, będziesz musiał włożyć w to całą swoją siłę.

„Bądźcie trzeźwi, czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się” (1 Piotra 5:8-9).

Wielu chrześcijan oczekuje, że Bóg jakoś zbawi ich rodzinę, naprawi relacje, uczyni cud, ale bez kosztów z ich strony. Oni chcą tylko odpoczywać w swoim fotelu bujanym i „wierzyć Bogu o wszystko.” Ale ta sprawa usilnej modlitwy -- „przełamanie się” przed Bogiem, otrzymanie odpowiedzi i oglądanie rezultatów - to będzie twoje ciało coś kosztować.

Bóg chce, byś uchwycił się Jego, gdyż On cię kocha. On chce, byś otrzymał wszystkie jego błogosławieństwa. Powstań w wierze i uchwyć się Jego obietnic. Stój i walcz. Masz jego moc, więc użyj jej!

Download PDF