STAJEMY SIE TYM NA CO PATRZYMY | World Challenge

STAJEMY SIE TYM NA CO PATRZYMY

David Wilkerson (1931-2011)August 15, 2019

Szczepan zobaczył otwarte niebo i uwielbionego Człowieka na tronie, którego chwała odbijała się dla wszystkich, którzy byli wokoło. „ On zaś, będąc pełen Ducha Świętego, utkwiwszy wzrok w niebo, ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Bożej i rzekł: Oto widzę niebiosa otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Bożej!” (Dz. Ap. 7:55-56).

Szczepan reprezentuje to, czym powinien być prawdziwy chrześcijanin: ktoś, kto jest pełny Ducha Świętego i ma oczy skierowane na Człowieka w chwale. Który odzwierciedla tę chwałę w taki sposób, aby ci, którzy ją widzą byli zdumieni i napełnieni podziwem.

Szczepan był w beznadziejnym stanie, otoczony religijnym wariactwem, przesądami, uprzedzeniami i zazdrością. Nacierały na niego rozgniewane tłumy, jak dzikusy żadne krwi i śmierć już mu zaglądała w oczy. Takie niemożliwe okoliczności! Ale patrząc w niebo Szczepan zobaczył swojego Pana w chwale i nagle jego odrzucenie tu na ziemi nie miało dla niego znaczenia. On teraz był ponad tym wszystkim.

Jedno spojrzenia na chwałę Pana, jedno ujrzenie jego świętości i Szczepan już nie mógł zostać zraniony. Kamienie i gniewne przekleństwa, to wszystko było nieszkodliwe dla niego ze względu na radość, która na niego czekała. W podobny sposób spojrzenie na chwałę Chrystusa umieszcza ciebie ponad wszystkimi twoimi okolicznościami. Kierowanie oczu na Chrystusa, świadome trzymanie się Jego w każdej godzinie twojego życia zapewnia pokój i pogodę tak jak nic innego.

Szczepan uchwycił promienie uwielbionego Człowieka w niebie i odzwierciedlał je do odrzucającego Chrystusa społeczeństwa – z „Odkrytym obliczem, widząc jakby w zwierciadle chwałę Pana . . . będąc przemieniany na ten sam obraz z chwały w chwałę, tak jak przez Ducha Pana” (2 Kor. 3:18).

To jest prawda, że stajemy się tym na co patrzymy. Szczepan stał się żywym lustrem, w którym ludzie mogli widzieć odbicie chwały Jezusa. Tak też powinniśmy my! Kiedy wróg naciera jak powódź, potrzebujemy zarówno zadziwiać i oskarżać ten świat wokół nas poprzez naszą słodką i spokojną pozycję w Chrystusie. Osiągamy to poprzez skupienie naszego umysłu na naszym Zbawicielu.

Download PDF