STAWIĆ CZOŁA PRESJI STRACHU | World Challenge

STAWIĆ CZOŁA PRESJI STRACHU

Jim CymbalaJune 9, 2018

Centrum Brooklynu nie jest jedynym miejscem, gdzie odrzucają ewangelię. Jako chrześcijanie, wszędzie napotykamy na wrogość. Taka opozycja może spowodować, że będziemy się bać i krępować. Boimy się, że jeżeli staniemy po stronie Chrystusa, możemy nie pasować do naszej rodziny, przyjaciół i współpracowników. Dlatego Pismo Święte mówi o ważności publicznego wyznania naszej wiary w Chrystusa.

„Kto bowiem wstydzi się mnie i moich słów, tego i Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale swojej i Ojca, i aniołów świętych” (Łk 9:26). Jaka to otrzeźwiająca myśl, że Jezus mógłby wstydzić się niektórych z nas, kiedy powróci na ziemię.

Potrzeba takiej odwagi odnosi się również do dzieci wychowywanych w chrześcijańskich domach. Tu mogą mówić o sprawach duchowych, nie przeżywając przeciwności. Jednak sytuacja zmienia się, kiedy idą do szkoły średniej, a później na studia. Nagle stwierdzają, że jeżeli mówią o Bogu Stwórcy, lub jeszcze bardziej, o Jezusie, który umarł za grzechy świata, są napiętnowani. Profesorowie mówią, że są ignorantami; studenci mówią, że są nietolerancyjni, więc niektórzy nic nie mówią, bojąc się odrzucenia przez rówieśników.

Kiedy chrześcijańscy studenci opuszczają szkoły i zaczynają pracę, napotykają na podobną wrogość. Teraz dowiadują się, że wspominanie imienia Jezus w pracy może spowodować utratę możliwości awansu i niektórzy stopniowo zamykają się w sobie.

Żyjemy w nieprzyjaznym duchowo środowisku i nie musimy być młodzi, by doświadczyć presji, by bać się i krępować. To dotyczy tak samo kaznodziejów, jak i ludzi w ławkach. Dlatego ta obietnica w Biblii jest tak ważna dla nas: „Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i powściągliwości” (2 Tym 1:7). Bóg obiecał dać nam przez Ducha Świętego odwagę, by płynąć pod prąd i mówić o Chrystusie nawet, gdybyśmy mieli być wyszydzani.

Jim Cymbala założył Brooklyn Tabernacle z mniej niż dwudziestu członkami w małym, zaniedbanym budynku w trudnej części miasta. Urodzony w Brooklynie, jest od wielu lat przyjacielem Dawida i Garego Wilkersonów.

Download PDF