SZKOLENIE DLA BOŻEGO CELU | World Challenge

SZKOLENIE DLA BOŻEGO CELU

David Wilkerson (1931-2011)May 9, 2018

„A chcę, bracia, abyście wiedzieli, że to, co mnie spotkało, posłużyło raczej ku rozkrzewieniu ewangelii” (Filipan 1:12). Paweł mówi chrześcijanom w Filipi, żeby się nie martwili z powodu tych wszystkich rzeczy, jakie on znosił.

Interesujące jest to, że Paweł pisał ten list apostolski, kiedy był związany w rzymskim więzieniu. W tym czasie był on już doświadczonym wojownikiem ewangelii, który znosił wszystkie możliwe trudy. Jeżeli studiowałeś życie Pawła, to wiesz jakie rzeczy znosił: rozbicie okrętu; biczowanie; szyderstwo; głód i pragnienie; zniesławienie charakteru. I smutne jest to, że najgorsze doświadczenia przychodziły w rąk tych, którzy nazywali siebie nowo narodzonymi wierzącymi.

Niektórzy z oponentów Pawła byli zazdrosnymi przywódcami kościoła, którzy nastawili swoje zbory przeciwko niemu. Wyśmiewali jego styl życia, szydzili z jego kazań, przekręcali jego poselstwo i kwestionowali jego autorytet. Gdziekolwiek Paweł się udawał, to wydawało się, że wszędzie spotykał go kłopot i smutek.

Ale posłuchajcie jego świadectwa! „Żadna z tych rzeczy mnie nie zatrzymała” (Dz. Ap. 20:24). W innym miejscu powiedział, „Nikogo nie powinny zatrzymać te uciski; gdyż sami wiecie, że na to jesteśmy przeznaczeni . . . Powiedzieliśmy wam już przedtem, kiedy byliśmy u was, że będziemy znosić prześladowania” (1 Tesaloniczan 3:3-4).

Paweł nie narzekał, on zapewniał tych wierzących. „Dlaczego jesteście tak zdziwieni? Ja wam już powiedziałem, że jeżeli będziecie chodzili z Jezusem, to będziecie mieli uciski.” To jest zupełnie przeciwne filozofii w dzisiejszym kościele w Ameryce, który mówi: „Jeżeli masz prawidłowo poukładaną wiarę, to będzie ci się dobrze powodziło i nie będziesz cierpiał.” Ale Biblia tak nie uczy.

Bóg na pewno ma moc, aby nas zachować od wszelkich ucisków, ale On pozwala nam przechodzić przez niektóre rzeczy. Każde doświadczenie, jakie Bóg dopuszcza jest inwestycją, jaką On w nas realizuje, szkolącym doświadczeniem, które ma boski cel. Posłuchaj co mówi Psalmista, „Albowiem doświadczyłeś nas, Boże, oczyściłeś nas w ogniu, jak się czyści srebro” (Psalm 66:10).

Download PDF