SZUKANIE ZGUBIONYCH | World Challenge

SZUKANIE ZGUBIONYCH

David Wilkerson (1931-2011)February 6, 2020

Jezus przyszedł na ten świat tylko z jednego powodu - by dosięgnąć i zbawić zgubione dusze. „Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło”( Łuk 19:10). On uczynił to też naszą misją, kiedy powiedział, „Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu” (Mar 16:15).

Kiedy Jezus wypowiadał te słowa, to rozmawiał z ludźmi niewykształconymi i nieznanymi. On wkładał przyszłość kościoła na ich barki, co dla tak niewielkiej grupy wierzących było niełatwe. Spróbuj sobie wyobrazić rozmowę, która miała miejsce po tym, jak ich Mistrz wstąpił do nieba.

„Czy dobrze go słyszałem? Jesteśmy biednymi, zwykłymi ludźmi. Jak mamy rozpocząć ogólnoświatową rewolucję dla Chrystusa? Ludzie traktują nas z zupełnym niedowierzaniem, a Rzymianie nas biją i zabijają. Jeżeli tak traktują nas w Jerozolimie, to wyobraźcie sobie, jak nas potraktują, kiedy dojdziemy do Rzymu i zaczniemy  świadczyć i głosić kazania.”

W tamtych czasach społeczeństwa nie miały tych wszystkich egzotycznych pokus, jakie ma nasza generacja. Nie było bezbożnej telewizji, brudnych filmów i komputerowego dostępu do wszystkiego, co można sobie wyobrazić. Dzisiaj nasz rząd w gruncie rzeczy próbował zakazać Boga, nasze media są liberalne do granic bezbożności, a na Wall Street wzrasta żądza pieniądza. Najgorsze ze wszystkiego jest to, że widzimy powstawanie generacji, która przeklina Chrystusa, któremu służymy.

Jak naśladowcy Chrystusa, musimy rozglądać się wokoło nas! Widzieć tłumy bez Zbawiciela i prosić Boga o serce, które do nich dotrze. Jezus wiedział, że moc, która była dana uczniom, kiedy wysyłał ich do służby, była więcej niż wystarczająca, by zaspokoić każdą potrzebę i stawić czoła opozycji. Tak samo Duch Święty daje nam wskazówki i moc, byśmy dotarli do naszego otoczenia z ewangelią. Nie musisz jechać do obcego kraju, by zdobywać dusze. Członkowie twojej rodziny, współpracownicy, ci, których spotykasz codziennie, potrzebują Zbawiciela. Bądź czuły na głos Duch Świętego, a on cię poprowadzi w twoim świadczeniu dla Mistrza.

Download PDF